Uczelnia

 • Fundacja Uczelni Łazarskiego

 • O Fundacji

  Powołaliśmy do życia fundację, by wszystkie prospołeczne działania, jakie podejmujemy, opierały się na długofalowym spojrzeniu i budowały trwałe zmiany w świecie.

 • Zarząd

  W skład zarządu Fundacji wchodzą 4 osoby. Wszyscy pełnią swoje funkcje społecznie. W ich kompetencjach leży kierowanie Fundacją i realizacja jej celów statutowych, opracowanie rocznych plany i raportów działalności, zarządzanie majątkiem oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

 • Status

  Fundacja Uczelni Łazarskiego jest organizacją pożytku publicznego powstałą 16 lutego 2010 roku. Status określa formę działalności, zasady funkcjonowania oraz cele i sposoby ich realizacji.

 • Jak pomagamy

  Celem naszej fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych, poprawnej nauki, edukacji, kultury, oświaty, wychowania oraz profilaktyki zdrowotnej oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

 • 1% podatku

  Możesz zdecydować, na jaki cel pójdzie część zapłaconego przez Ciebie podatku. W składanym zeznaniu masz prawo przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Sprawdź, jak możesz wspomóc Fundację Uczelni Łazarskiego.

 • Stypendia

  Fundacja Uczelni Łazarskiego od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy.

 • Kontakt

  Siedziba Fundacji znajduje się na terenie kampusu Uczelni Łazarskiego. Zobacz, jak możesz się z nami skontaktować.

 • Sprawozdania

  Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Fundacja Uczelni Łazarskiego co roku ogłasza do publicznej wiadomości swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe.Aktualności / Działalność społeczna

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego