Oferta

Studia podyplomowe:
Psychologia w zarządzaniu

 

 • Wymiar godzinowy:

                

  • ilość semestrów: 2
  • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

   

  Dla kogo?

  Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, przede wszystkim dla kadry zarządzającej, praktyków Zarządzania Kapitałem Ludzkim, trenerów, doradców pracujących w organizacjach oraz przedsiębiorców prowadzących własne firmy.

   

  Atuty

  • ciekawie przekazana kompleksowa wiedza psychologiczna  podnosząca skuteczność zarządzania;
  • możliwość uzyskania wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze wykorzystywania coachingu w rozwoju zawodowym i osobistym;
  • doskonalenie sztuki zarządzania konfliktami przez negocjacje i mediacje;
  • wykorzystanie psychologii w marketingu organizacji, w tym w kreowaniu marki;
  • możliwość poznania profesjonalnych  narzędzi psychologicznych do badania predyspozycji osobowościowych niezbędnych w nowoczesnym doborze kadr;
  • rozwinięcie własnych umiejętności psychospołecznych, szczególnie w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy własnych predyspozycji osobowościowych.

   

  Przesłanki i cele studiów

  Sukces współczesnego zarządzania jest w ogromnym stopniu uzależniony od kompetencji psychospołecznych pracowników, a zwłaszcza kadry kierowniczej danej organizacji. Wiedza i umiejętności psychologiczne stanowią niekwestionowany fundament skutecznego zarządzania. Budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów - wszystkie te działania wymagają wiedzy i umiejętności psychologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest program studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu. Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy psychologicznej i kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania. Ważnym elementem jest także umożliwienie Słuchaczom własnego rozwoju i planowania ścieżki kariery przez udział w sesjach coachingowych oraz profesjonalną, pogłębioną diagnozę własnych predyspozycji osobowościowych.

   

  Organizacja zajęć

  • Studia rozpoczynają się w październiku 2016 r.
  • Dwudniowe zjazdy w trybie sobotnio-niedzielnym 
  • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego.
  • Liczba miejsc: 30 osób

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

   

   

 • Studia podyplomowe Psychologia w zarządzaniu z elementami coachingu trwają 2 semestry. Odbywają się w formie zajęć aktywizujących Słuchaczy, w tym wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów. 

  Ramowy program studiów obejmuje

  MODUŁ I. POTENCJAŁ PSYCHOLOGICZNY CZŁOWIEKA

  • Osobowość człowieka
  • Dobór pracowników, diagnoza predyspozycji zawodowych
  • Zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami
  • Psychologiczne aspekty przywództwa
  • Psychopatologia pracy (stres, wypalenie zawodowe, uzależnienie od pracy)

   

  MODUŁ II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

  • Komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem elementów techniki aktorskiej
  • Negocjacje, mediacje, kierowanie konfliktem
  • Coaching
  • Synergia płci w biznesie

   

  MODUŁ III. PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

  • Psychologia reklamy. Marketing sensoryczny
  • Psychologia bankructwa
  • Zarządzanie czasem
  • Metodyka prowadzenia szkoleń biznesowych
  • Psychologiczne aspekty motywacji i motywowania

   

   

  • Miłosz Brzeziński

   Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

   Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”,  „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

  • Dr Dorota Frasunkiewicz

   Specjalista w zakresie psychologii i socjologii zachowań, w tym: zachowań organizacyjnych. Ekspert w obszarze komunikacji interpersonalnej i kultury organizacyjnej. Certyfikowana trenerka terapii ruchem jako narzędzia m.in. tworzenia zespołów pracowniczych, doskonalenia współpracy w zespołach i relacji z klientami oraz rozwoju osobistego i wzmacniania potencjału twórczego. Jest autorką wielu publikacji na temat zachowań ludzi w organizacjach i kultury organizacyjnej.

  • Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc

   Nauczyciel akademicki, wybitny specjalista w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i socjologii oraz prakseologii, wykładowca EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym poświęconych fenomenowi przywództwa.

  • Mgr Katarzyna Latek - Olaszek

   Coach ICC, (certificate Coach ICC), ICF (program CoachWiseEssential), realizujący głównie procesy executive coaching. Trener zarządzania, rozwoju i uczenia się (BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development, International), Konsultant HR. Absolwentka programu International Education Society London Improving Management Skills oraz studiów podyplomowych z Zarządzania ludźmi w firmie.

  • Joanna Moczydłowska

   Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Specjalista w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Doświadczony nauczyciel akademicki, psycholog i doradca personalny. Wykładowca w Uczelni Łazarskiego i w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia na renomowanych studiach MBA i MBA w ochronie zdrowia. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych na temat motywacji, zarządzania talentami i kompetencjami zawodowymi, psychologii w zarządzaniu i zachowań organizacyjnych. Praktyk zarządzania zespołami.

  • Bartosz Rusek

   Ekspert w dziedzinie sprzedaży B2B, komunikacji i efektywności osobistej. Wiedzę z zakresu biznesu zdobywał na licznych szkoleniach w kraju i zagranicą. Jako trener przygotowuje i prowadzi warsztaty z obszaru sprzedaży, komunikacji, efektywności osobistej, zarządzania czasem, obsługi Klienta, budowania zespołu i działań outdoorowych. Z jego doświadczenia korzystają między innymi takie firmy jak: PKO B.P., PZU, BGŻ, Allianz, Warta, ING Usługi Finansowe, Grupa Onet.pl. Polskapresse, Hubert Burda Media, Inea, Silgan White Cap, Cersanit, Praktiker Polska, Oras Olesno, SCA Hygiene Products, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, HP, TRW, Kompania Piwowarska, ZUS, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, South Western, Colgate Palmolive, Aon Hewit. Realizował również szkolenia w ramach Mazowieckiej Szkoły Trenerów, Śląskiej Szkoły Trenerów Biznesu branży IT. W wolnych chwilach podróżuje, uprawia wspinaczkę i turystykę górską. W 2012 roku pieszo okrążył Annapurnę (Himalaje) oraz dotarł do najwyżej na świecie położonego jeziora Tilicho.

  • Dr Małgorzata Torój

   Psycholog biznesu i coach (Professional Certified Coach ICF, Erickson Certified Professional Coach, ECPC). Posiada 11 letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i projektów konsultingowych oraz 6 letnie doświadczenie w zakresie coachingu (głównie coaching menedżerski, w tym na poziomie Executive).  W praktyce coachingowej pracuje w modelu ericksonowskim „skoncentrowanym na rozwiązaniu”. Prowadzi zarówno sesje indywidualne jak i coaching grupowy. Jej odbiorcami są menedżerowie kierujący takimi obszarami/departamentami jak: logistyka, produkcja, serwis techniczny, zarządzanie projektami, HR, dział sprzedaży. Pracuje w obszarach m. in.: efektywnego zarządzania zespołem, wzrostu świadomości i kreowania własnego stylu przywódczego, efektywnej komunikacji, rozwoju podstawowych umiejętności menedżerskich. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących psychologii komunikacji i emocji. Współautor książki: „Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne.” (z Pawłem Fortuną)

    

  • Dr Urszula Widelska

   Ekspert ds. marketingu, nauczyciel akademicki, konsultant Instytutu Badań i Analiz VIVADE, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat marketingu, w tym wykorzystywania psychologii w marketingu.

  • syndyk Piotr Paweł Wydrzyński

   Z wykształcenia – magister inżynier, prawnik, psycholog. Z zawodu – licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, posiadający 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Specjalista w zakresie restrukturyzacji, naprawy, sanacji i likwidacji, przedsiębiorstw.Ponadto z zawodu europejski rzecznik patentowy, specjalizujący się w ochronie znaków towarowych i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jako psycholog prowadzi wspólnie z żoną gabinet poradnictwa psychologicznego, oferując pomoc przedsiębiorcom, liderom, kadrze wyższego szczebla oraz osobom wykonującym wolne zawody będącym w kryzysie. Specjalizuje się także w prowadzeniu terapii par, w pomocy osobom uzależnionym, osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz w psychoonkologii. Pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – samorządzie zawodowym rzeczników patentowych. Aktywny społecznie – prezes zarządu Fundacji „Przetarte Szlaki”, której celem jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom w kryzysie, w szczególności wspieranie przedsiębiorców i liderów w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności biznesowej. Ponadto – przewodniczący Rady Fundacji „Zwykła Rozmowa”, której celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, będących przyczyną zaburzeń psychicznych, destabilizacji życiowej i kryzysu ekonomicznego.

    

  • Mgr Patrycja Załug

   Dyplomowana trenerka i certyfikowany coach, właścicielka Instytutu Przemiany oraz współwłaścicielka Akademii Kobiet Sukcesu, jednej z największych organizacji kobiecych w Warszawie zajmujących się rozwojem osobistym, obecnie społeczności ponad 5 tysięcy kobiet. W Radio Kolor współprowadzi program Liderki Uśmiechu, w którym inspiruje do pozytywnego spojrzenia na życie i swoje możliwości. Autorka wielu artykułów nt. wzmacniania pewności siebie, opublikowanych m. in. w Magazynie Coaching. W latach 2009-2010 Prezes Klubu Top Careers Toastmasters, międzynarodowej organizacji kształcącej mówców i liderów.  Ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie a także Zarządzanie przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka coachingu w renomowanej Szkole Coachów TROP, gdzie uzyskała certyfikat coacha I stopnia. Pracuje pod superwizją superwizora Grupy TROP.

 • Studia
  Podyplomowe
  czesne 2 raty 4 raty
  Psychologia w zarządzaniu 5400 zł 5600 zł 5800 zł

   

  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2017 r.

   

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2016 r.
  • III rata - do 1 lutego 2017 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2017 r.

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank  SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
  tytułem
  : ckp_Psychologia w zarządzaniu_2016/2017

 •  ZASADY REKRUTACJI

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
   
   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

PARTNERZY STUDIÓW

do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego