PROGRAM ACSTH ICF

Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 179 godzin
Ilość semestrów 2
Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2017r.
Początek zajęć II połowa października 2017r.

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • menedżerów wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorców,
 • psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów,
 • przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy,
 • pracowników działów personalnych
 • osób zainteresowanych samorozwojem
 • osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC

 
W trakcie interaktywnych zajęć słuchacze zostaną przygotowani do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze nabędą wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, udoskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku, narzędzia i metody do pracy coachingowej, będą prowadzić procesy coachingowe w trakcie studiów, odbywać superwizje z certyfikowanymi coachami.  Absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, nabędą  wysokorozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność wspierania zmian u klienta.

 

Atuty

 • studia posiadają akredytację International Coach Federation (ICF),
 • program studiów gwarantuje przygotowanie uczestników studiów do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
 • absolwenci kierunku są zwolnieni z egzaminu ustnego podczas procesu akredytacyjnego w ICF,
 • absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający odbycie wymaganej ilości godzin warsztatowych, sesji grupowych oraz indywidualnych niezbędnych do akredytacji ICF,
 • zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 • w trakcie studiów coachowie motywują słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych,
 • studia nie posiadają żadnych dodatkowo ukrytych kosztów - nie dopłacasz za sesje mentorskie, nie kupujesz dodatkowych podręczników i materiałów,
 • grupa liczy maksymalnie 15 osób, co pozwala na proces grupowy, możliwość prowadzenia studiów metodą warsztatową

Przesłanki i cele studiów

Podstawową przesłanką uruchomienia Studium coachingu jest przekonanie o deficycie personelu kompetentnego w prowadzeniu procesów coachingowych zarówno wewnątrz organizacji, jak i skierowanych do osób indywidualnych. W perspektywie ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się duże zapotrzebowanie na powyższe usługi na rynku. Studia mają przygotować osoby to zawodu coacha.

 

Z dyplomem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia
 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych
 • fundacjach
 • instytucja państwowych w szczególności wspierających osoby bezrobotne
 • instytucjach pośrednictwa pracy
 • można również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej

 

 

Program

 1. Filozofia i specyfika pracy coachingowej ( m.in. Wprowadzenie do coachingu, Różnice między coachingiem a innymi formami pracy z klientem, Rodzaje coachingu i ich zastosowanie na rynku, Sposoby wykorzystania coachingu w pracy z klientem)
 2. Sylwetka coacha (m.in. Kompetencje coacha, Skala i koło kompetencji jako narzędzie do wymiarowania swoich umiejętności, Kodeks etyczny, Kontakt coachingowy)
 3. Kompetencje interpersonalne w coachingu (m.in. Umiejętność budowania relacji, Umiejętności komunikacyjne - narzędzia i techniki komunikacyjne w pracy coacha (VAKOG, parafraza, podsumowania, informacja zwrotna, odzwierciedlanie i dostosowanie, pytania), Wykorzystanie NLP)
 4. Techniki i narzędzia coachingowy (m.in. SMART/ER - narzędzie do wyznaczania celu w coachingu, Model sesji coachingowych : GROW, RESOLVE, Budowanie świadomości Klienta, Bajka i metafora jak element pracy z klientem)
 5. Zastosowanie innych elementów rozwojowych w coachingu (m.in. Źródła i zastosowania Racjonalnej Terapii Zachowania, Coaching prowokatywny)
 6. Coaching grupowy i zespołowy (m.in. Rodzaje grup, Role wg Belbina, Relacje w zespole, Przekazywanie informacji zwrotnych Z - FUKO - P, Coachingowy styl zarządzania zespołem, 12 elementów dobrego zarządzania wg Gallupa, Pytania kartezjańskie, Strategia Walta Disneya, Sesje coachingu grupowego i zespołowego)
 7. Relacje biznesowe i pozyskiwanie klientów. (m.in. Rola pierwszego wrażenia, Poszukiwanie klientów, czyli co dziś działa a na co szkoda pieniędzy i czasu, Budowanie sieci kontaktów, Prospecting, Rozpoznawanie potrzeb klienta, Reagowanie na obiekcje,Tworzenie zasad współpracy z klientem, zawieranie umów)
 8. Coaching w zmianie (m.in. Narzędzia coachingowe indywidualnej i zespołowej pracy z ludźmi w zmianie, Model pracy z negatywnymi emocjami i polaryzowanie perspektywy klienta w zmianie, Krzywa zmiany, Postawy ludzi wobec zmiany).
 9. Narzędzia budowania i wzmacniania własnej samooceny (Praca z samokrytycyzmem, poznaniem i  docenianiem własnych zasobów , a także motywacji do ich zwiększania)
 10. Sesje mentorskie grupowe
 11. Sesje mentorskie indywidualne

   
                                                                  Program obejmuje 180h
 
 
Metody pracy wykorzystywane w trakcie studiów: 

 • case study
 • mini sesje coachingowe
 • "gorące krzesło"
 • testy
 • wykłady
 • sesje mentorskie
 • ćwiczenia w grupach
 • praca z narzędziami coachingowymi

Wykładowcy

Izabela Kluzek

Dyrektor Zarządzająca HPR Group - certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Jest absolwentem studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.Prowadzi coaching indywidualny jak i grupowy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia kilku szkół, które dostosowuje do potrzeb i percepcji klienta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez okres ponad 10 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie bliskie są jej aspekty rozwoju pracownika w organizacji. Autorka bloga: izabelakluzek.pl

Anna Fabrowicz

Certyfikowany Coach ICC, Praktyk Neuro ? Lingwistycznego Programowania, Międzynarodowy Certyfikat Practicioner NLP Connection Christiny Hall. Stawia na praktyczne i użyteczne metody rozwojowe ? interakcyjne, symulacje rzeczywistych sytuacji biznesowych, czy zwyczajnie międzyludzkich. Ponieważ ludzie dorośli uczą się przez doświadczenie, uczy  właśnie w ten sposób. Stawia na wzmacnianie ludzi i wydobywanie ich indywidualnych zasobów zgodnie z zasadą: ludzie posiadają wszystko co jest im potrzebne do efektywnego działania, a czasem tylko sobie tego nie uświadamiają. Ludzie wiedzą "co?", jednak czasami nie wiedzą "co dokładnie i jak?". Stawia na indywidualne podejście, szacunek dla wartości, człowieka, idei. Specjalizuje się w efektywności indywidualnej i zespołowej. Ważna jest dla niej samoświadomość, samostanowienie, samosterowność. Warsztaty prowadzi metodą coachingową, którą uważa za najbardziej efektywną i wzmacniającą.

Mirosław Kot

Akredytowany coach ACC ICF, ekspert i praktyk z zakresu planowania i realizacji celów strategicznych,  prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż technicznych oraz handlowych. Doradca zarządów spółek.. Wykładowca na studiach menadżerskich z zakresu: zarządzania, prawa pracy i coachingu: Łazarki Warszawa, Humanitas Sosnowiec, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice. Właściciel firmy doradczo - rekrutacyjnej. Pomysłodawca i współtwórca projektów: ABC Trenera wewnętrznego oraz trenera biznesu   oraz  Akademia Lidera Biznesu. Przeprowadził ponad 1250 szkoleń  z zakresu zarządzania i prawa pracy oraz ponad 2000 godzin coachingu indywidualnego  i zespołowego. Uwielbia podróże po świecie. Ze swoimi klientami pracował w Pekinie i Szanghaju w Meksyki oraz na Balearach. Najwięcej nauczył się od swoich klientów.

Anna Lewecka - Olech

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Coach ICF certyfikowany na poziomie ACC,  absolwentka Szkoły Trenerów Metrum i Trener Sukcesu Pracowni Elżbiety Sołtys, ukończyła także podyplomowo Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także akredytowanym praktykiem metody Points of You. Swoją ścieżkę zawodową zaczynała jako psycholog na oddziałach klinicznych.Od kilku lat pracuje w branży HR, zdobywając doświadczenie także w środowisku międzynarodowym. Obecnie zajmuje stanowisko managera w firmie doradczo-personalnej. Posiada ponad 1000 godzin praktyki trenerskiej na sali szkoleniowej i ponad 300 godzin sesji coachingowych. Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu szkoleń z coachingu, kompetencji miękkich i tematyki HR. Prowadzi sesje szkoleniowe przygotowujące coachów do międzynarodowej akredytacji ICF. Wykłada na uczelniach wyższych, prowadzi zajęcia w cyklu coachingowych studiów podyplomowych realizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i Sosnowcu.

Gaweł Podwysocki

Kurs Biznes Coachingu International Coaching Community, Międzynarodowe Certyfikaty Practitioner i Master NLP Connection Christiny Hall. Absolwent  stworzonej przez Profesora Waisa szkoły rehabilitacji, po ukończeniu której zdobywał doświadczenie jako pracownik w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. Manager oraz trener dla pracowników wewnątrz organizacji. Pracuje z zespołami menedżerów, konsultantów, specjalistów i wspiera w rozwoju ich umiejętności, wiedzę i właściwe postawy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: coachingu i komunikacji. Prowadzi programy/sesje szkoleniowe przygotowujące coachów do międzynarodowej akredytacji. Pracuje w Fundacji "Twardziele", gdzie zajmuje się wsparciem chorych po szoku informacyjnym oraz systemem jakim jest rodzina i zmianami jakie zachodzą w tym systemie kiedy zmieniają się w nim role.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium coachingu7300 zł7500 zł7700 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_Studium coachingu_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy