Oferta

Studia podyplomowe:
Tworzenie i zarządzanie towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych

 

 • Wymiar godzinowy:

  180 godzin

  • ilość semestrów: 2
  • koniec rekrutacji: 30/09/2015
  • początek zajęć: październik 2015

   

  Dla kogo?

  • Samorząd terytorialny, kierownictwo organizacji zawodowych, związków zawodowych, korporacji zawodowych, izb branżowych, związków gmin, zarządy miast, gmin, powiatów, klastrów i stref ekonomicznych, działacze organizacji pozarządowych.

   

  Atuty

  • Pierwsze takie studia podyplomowe w Polsce
  • Poznanie specyfiki i wartości TUW-ów
  • Wykładowcy to są fachowcy z branży
  • Przygotowanie do założenia TUW-u
  • Poznanie sposobu obniżenia kosztów ubezpieczeniowych
  • Poznanie narzędzia do integracji społeczności lokalnej, zawodowej lub branżowej
  • Przygotowanie do wspaniałego przedsięwzięcia społeczno-gospodarczego
  • Przygotowanie do edukacji ubezpieczeniowej środowiska / społeczności
  • Pogłębienie wiedzy finansowej i kompetencji w zakresie zarządzania
  • Podniesienie własnej wartości na rynku pracy

   

  Przesłanki i cele studiów

  • potrzeba społeczna
  • nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu
  • wysokie bezrobocie
  • wysokie koszty ubezpieczeń
  • integrowanie środowisk lokalnych i zawodowych

  Przygotowanie do zorganizowania, zarejestrowania i poprowadzenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych dla społeczności lokalnej, zawodowej, branżowej; poznanie zagadnienia ryzyka dającego się ubezpieczyć i zrządzania ryzykiem.

  Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są najlepszą formą ubezpieczania ryzyk, kształtującą postawę współobywatelską i partycypację ludzi, budzącą świadomość ubezpieczeniową oraz oferującą usługi taniej niż koncerny ubezpieczeniowe. Organizacja TUW-u może być wspaniałym przedsięwzięciem jednostki samorządu terytorialnego lub korporacji zawodowej, izby branżowej czy organizacji pozarządowej.

   

  Organizacja zajęć

  • studia trwają 2 semestry zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października 2015
  • odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu
  • Metody pracy:  wykłady, dyskusja, ćwiczenia, praca w grupach

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.


  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

   

   

 • Filozofia i historia ubezpieczeń                       
  Wykład inauguracyjny oraz historia i filozofia ubezpieczeń    
  Rozwój ubezpieczeń w Polsce przed i po 1989 roku        
  Między spółdzielnią, stowarzyszeniem a przedsiębiorstwem    
  Pojęcie ryzyka i produktu ubezpieczeniowego                    

  Podstawy formalno-prawne ubezpieczeń                   
  Podstawy prawne ubezpieczeń                    
  Nadzór państwowy nad ubezpieczeniami            
  Ubezpieczony-członek-współwłaściciel                
  Zakładanie TUW-u                        
  Organizacja firmy ubezpieczeniowej                
  Forma prawna towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych        

  Funkcjonowanie towarzystwa ubezpieczeniowego                
  Produkty ubezpieczeniowe i ich charakterystyka            
  Proces ubezpieczania                        
  Aktuarialne podstawy ubezpieczeń                
  Analiza ryzyka i budowa rezerw                    
  Analiza demograficzna i medyczna (ub. życiowe i wypadkowe)     
  Analiza majątkowa, flotowa, przedmiotowa (ub. majątkowe)    
  Underwriting i kalkulacja składki ubezpieczeniowej        
  Likwidacja szkody w TUW                    

  Zarządzanie TUW-em                                
  Zarządzanie strategiczne TUW-em                
  Finanse towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych            
  Komunikacja do członków TUW-u               
  Specyfika „sprzedaży” usług i produktów TUW-u            
  Wykorzystanie Internetu w pracy TUW-u                
  IT w organizowaniu i prowadzeniu TUW-u            
  Organizowanie zebrań członkowskich TUW            
  TUW jako podmiot integrujący społeczność lokalną/zawodową    

  Obrona pracy dyplomowej 
                             
  Seminarium dyplomowe                       
  Prezentacje projektów końcowych                

 • Zajęcia prowadzą wykładowcy Uczelni Łazarskiego oraz eksperci z zakresu ubezpieczeń. Program zajęć jest wzbogacony o wykłady gościnne specjalistów. Wśród grona prowadzących zajęcia znajdują się m.in.:

  • dr Aleksandrer Kisil
  • Zbigniew Jamroz
  • Mik Kuczkiewicz
 • Studia
  Podyplomowe
  czesne 2 raty 4 raty
  Tworzenie i zarządzanie towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych 6990 zł 7190 zł 7290 zł

   

  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2015 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2016 r.

   

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2015 r.
  • III rata - do 1 lutego 2016 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2016 r.

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank  SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
  tytułem
  : ckp_Tworzenie i zarządzanie towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych_2015/2016

 •  ZASADY REKRUTACJI

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
   
   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322
do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego