Oferta

Studia podyplomowe:
Strategiczne zarządzanie zakupami w firmie

 

 • Wymiar godzinowy:

  208 godzin

  • ilość semestrów: 2
  • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

   

  Dla kogo?

  Wyższa i średnia kadra zarządzająca oraz nadzorująca procesami zakupowymi lub osoby aspirujące do takich stanowisk, osoby zarządzające finansami przedsiębiorstwa oraz osoby poszukujące kompetencji eksperckich w dynamicznie rozwijającym się obszarze zakupowym przedsiębiorstw, umożliwiając efektywne planowanie ścieżki kariery zawodowej w korporacjach międzynarodowych, oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach krajowych.

  Atuty

  • Program skupia się na najnowszych trendach, technikach i technologiach – ponad 50 h poświęconych tematyce: praktycznego wykorzystania e-procurementu (platformy zakupowe, e-negocjacje, e-narzędzia) zakupy operacyjne) oraz praktycznego zastosowania zróżnicowanych modeli biznesowych
  • Partner merytoryczny studiów Marketplanet daje do dyspozycji słuchaczy potężny know-kow, prezentowany przez ekspertów z tej firmy. Wiedzę tą poszerzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem z firmy Open Nexus.
  • Przekazujemy wiedzę o najnowszych technologiach, trendach i modelach biznesowych, w tym: API Economy, Collaborative Contracting, Relational Contracts i Vested.
  • Studia realizowane są w formule praktycy dla praktyków, czyli w pełni prowadzone przez najlepszych specjalistów, którzy podzielą się własnymi doświadczeniami zawodowymi.
  • Studia skoncentrowane są na tworzeniu profesji ZAKUPOWCA jako funkcji niezależnej, strategicznej, w organizacji.

  Przesłanki i cele studiów

  Na rynku krajowym mocno zauważalny jest brak wiedzy o nowoczesnych procesach zakupowych wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Brak na rynku praktycznego programu studiów w obszarze strategicznego zarządzania zakupami – większość programów obejmuje dużą porcję teorii i niewielkie ilości zarządczego zastosowania praktycznego.
  Jednocześnie istnieje ogromne zapotrzebowanie na certyfikowanych specjalistów ze strony zarówno korporacji międzynarodowych, jak również dużych i średnich przedsiębiorstw krajowych.
  Brak jest programu, który szeroko omawiałby e-narzędzia, platformy zakupowe, a także które uczyłyby budowania sojuszy strategicznych pomiędzy klientami i ich dostawcami.
  Studia, prowadzone przez konkurencję są mocno osadzone w obszarze logistyki, natomiast większość słuchaczy nie zajmuje się zakupami usług logistycznych – w tym zakresie program Strategiczne zarządzanie zakupami różni się zasadniczo: jest skierowany do nie-logistyków.
  Jest to jedyny program, który adresuje szczegółowo problematykę „collaborative contracting” i „relational contracts”, przekazywane w oparciu o unikalny model biznesowy Vested

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z zasadami i zagadnieniami z zakresu strategicznego zarządzania procesami zakupowymi w taki sposób aby zachować optymalną dla organizacji rentowność przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka, związanego z zakupami oraz funkcjonującym łańcuchem dostaw.
  Celem jest również wdrożenie myślenia procesowego co gwarantuje długofalową , opłacalną współpracę na linii dostawca – klient.
  Następnym celem jest przekazanie praktycznej wiedzy. związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-negocjacje, e-zakupy, e-faktury).
  Unikalność programu polega na tym, że jako jedyna uczelnia w Polsce uczymy studentów praktycznych umiejętności efektywnej współpracy ze strategicznymi dostawcami (collaborative contracting, reletional contracts).
  Dzięki nabytej wiedzy uczestnicy studiów będą mogli wdrażać najwłaściwszy model biznesowy i najkorzystniej budować relacje z partnerami zewnętrznymi.

   

  Organizacja zajęć

  • studia trwają 2 semestry
  • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu-  13 zjazdów co dwa tygodnie (16h: sobota 10h, niedziela 6h)  
  • uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
  • uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów

   

  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Wyższa i średnia kadra zarządzająca oraz nadzorująca procesami zakupowymi lub osoby aspirujące do takich stanowisk, osoby zarządzające finansami przedsiębiorstwa oraz osoby poszukujące kompetencji eksperckich w dynamicznie rozwijającym się obszarze zakupowym przedsiębiorstw, umożliwiając efektywne planowanie ścieżki kariery zawodowej w korporacjach międzynarodowych, oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach krajowych.

 • 1. Zakupy a łańcuch dostaw.

  2. Strategiczne zarządzanie zakupami.

  • Planowanie potrzeb zakupowych, wybór dostawcy jako kluczowy element procesu zakupowego, kwalifikacja i ocena dostawców – wybór dostawcy jako kluczowy element procesu zakupowego, kluczowe wskaźniki operacyjne.
  • Budowanie drzewa kategorii zakupowych. Zarządzanie kategoriami zakupowymi. Wielowymiarowe kryteria wyboru najlepszej oferty.

   

  3. Rola zakupów w organizacji.

  • Budowanie znaczenia zakupów dla organizacji. Tworzenie struktur zakupowych. Zarządzanie działem zakupów. Motywowanie kupców.
  • Współpraca z innymi działami w firmie. Kupiec wiodący – rola, miejsce w organizacji, kompetencje.
  • Ocena efektywności organizacji zakupowych.

   

  4. Ekonomiczne aspekty procesu zakupowego

  • Cena. Cena a koszt całkowity posiadania (TCO). Standaryzacja, zarządzanie popytem.
  • Zarządzanie zapasami. Modele sterowania zapasami. Metodyka ABC i XYZ.
  • Narzędzia analityczne.

   

  5. Modele zakupowe

  • Decyzja „make or buy?”. Jeden czy wielu dostawców? Kryteria wyboru modelu zakupowego.

   

  6. Grupy zakupowe

  7. Proces zakupów operacyjnych.

  • e-procurement – od zamówienia do dostawy, automatyzacja procesu zarządzania zakupami operacyjnymi, efektywne zarządzanie fakturami i rozliczeniami.

   

  8. E-negocjacje

  • Elektroniczne zapytania ofertowe, aukcje elektroniczne, elektroniczna komunikacja z dostawcami oraz transfer dokumentów

   

  9. Wsparcie procesu zakupowego w e-narzędziach

  10. Outsourcing procesów biznesowych i produkcji

  11. Collaborative Contracting i Relational Contracts

  • budowanie umowy nastawionej na "win-win" w negocjacjach,
  • model Vested, ocena umowy w duchu Vested

   

  12. Lean w zakupach

  13. Rola zakupów na etapie tworzenia produktu

  14. Etyka w zakupach

  • Minimalizacja nadużyć i transparentność procesu zakupowego

  15. Prawo zamówień publicznych i zakupy w sektorze instytucjonalno – państwowym

  16. Business Continuity w ramach zarzadzania łańcuchem dostaw w firmach usługowych:

  • zarządzanie ryzykiem w procesie wyboru dostawcy i w cyklu życia kontraktu, dylematy Zakupowca: oszczędność czy bezpieczeństwo dla firmy? partnerstwo strategiczne z dostawcą czy plan awaryjny?

   

  17. Soft Skills and Hard Negotiations

  • Elementy miękkie i twarde negocjacje; etapy procesu przetargowego, typowe błędy na poszczególnych etapach procesu i jak im zapobiegać, umowy i arbitraż
  • Robert Bonat

   Członek Zarządu Marketplanet zarządzający Działem Wdrożeń. W Marketplanet pracuje od początku działalności firmy. Dba o rozwój produktów i port folio projektów. Doświadczenie zawodowe zdobył zarządzając projektami doradczo-wdrożeniowymi, między innymi w branży finansowej, energetycznej i e-commerce. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Automatyki i Robotyki.

  • Grzegorz Filipowski

   Członek Zarządu Marketplanet zarządzający Działem Doradztwa. Od wielu lat jest praktykiem i doradcą  w obszarze Source to Pay. Kieruje projektami usprawniającymi procesy na poziomie strategicznym, m.in. obejmującymi budowę organizacji zakupowych czy przygotowanie i wdrożenie polityki zakupowej. Jest certyfikowanym członkiem Chartered Institute of Purchasing and Supply i absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

  • Mariusz Gerałtowski

   20 lat praktyki zakupowej w korporacjach od FMCG (P&G i Pepsico) do Farmacji (GSK, Novartis). Budował oranizacje zakupowe na poziomie globalnym (category management) i lokalnym (Chiny, kraje Europy). Współtworzył i wdrażał globalne strategie dla funkcji zakupów i programy rozwojowe dla populacji ok. 1000 pracowników zakupów. Odpowiadał za zespoły realizując $200m oszczędności rocznie ($2mld budżet). Definiował i realizował globalne strategie dla kategorii (indirect). Rozwijał i wdrażał metodologię demand management na Europejskich rynkach Novartis. Jest autorem podejścia Solve koncentrującego się na generowaniu rozwiązań dla rzeczywistych wyzwań biznesu (vs. oszczędności). Coach i mentor zespołów zakupowych

  • Marek Jackowski

   jest absolwentem Nottingham Trent University i Politechniki Poznańskiej. Od 20 lat zajmuje się rozwiązaniami technologicznymi pozwalającymi na integrowanie aplikacji i systemów biznesowych. Piastując stanowiska kierownicze w Comarch S.A przy współpracy z rosyjskim ECR był odpowiedzialny za uruchomienie technologii EDI w sektorze FMCG w Rosji. Swoje szerokie doświadczenie międzynarodowe wykorzystywał między innymi w prowadzeniu projektów dla Unilever-Bestfoods, Opus Capita (dawniej Itella Information– spółka technologiczna należąca do fińskiej poczty) oraz UBS IT Corporate Center w Zurychu.  Obecnie odpowiada za technologię w zarządzie spółki AppGration Sp. z o.o. – działającej w obszarze integracji aplikacji (danych) w chmurze (iPaaS) na bazie technologii – Youredi – Cool Vendor by Gartner 2014. Aktywnie działa na rzecz rozwoju nowych spółek technologicznych w ramach inicjatywy Kraków Miastem Startupów będąc coachem biznesowym i mentorem.

  • Arkadiusz Kliś

   Dyrektor Działu Technologii Biznesowych w firmie Marketplanet. Ekspert w zakresie procesów logistycznych i kontrolingowych dużych przedsiębiorstw oraz narzędzi IT wspierających procesy logistyczne w organizacjach. Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zakupów zdobywał kierując projektami IT m. in. w obszarach gospodarki materiałowej, zaopatrzenia, zarządzania inwestycjami, integracji systemów IT, EDI. Absolwent Zarządzania Przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.

  • Zygmunt Kopacz

   OpenNexus. Posiada 5-letnie doświadczenie w logistyce i zakupach. Karierę zaczynał w przemyśle ciężkim, zarządzając remontową stocznią śródlądową. Realizował projekty optymalizacji kosztów zakupów i organizacji logistyki w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym i bankowym. Wdrożył z sukcesem platformy zakupowe w ponad 100 firmach.

  • Artur Malinowski

   Konsultant Ekspert w Dziale Doradztwa w firmie Marketplanet. Przeprowadził ponad 200 szkoleń dla działów zakupów. Wieloletnie doświadczenie zdobywał jako kierownik licznych projektów w zakresie audytu i restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz opracowywania wewnętrznych procedur zakupowych dla największych korporacji. Certyfikowany Członek Chartered Institute of Purchaising and Supply, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania, gdzie uzyskał tytuł doktora. 

  • Romuald Małysz

   Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją w fabrykach w międzynarodowych koncernach, zarządzaniu dużymi zespołami pracowników. Ostatnio specjalizuje się w rozwijaniu projektów (business development) w branży farmaceutycznej, gdzie zakres działań obejmuje bardzo szerokie spektrum – od negocjacji, poprzez procesy wdrożenia, po bieżącą współpracę z wytwórcami kontraktowymi oraz projekty Inlicensing i Outslicensing. Swoje doświadczenie wykorzystywał w takich firmach, jak P&G, Thompson Polcolor, Philips, US Pharmacia.Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, w tym projektami wdrożeniowymi leków OTC, Rx oraz suplementów diety. Projekty te obejmowały m. in.: realizację projektów przejęć M&A, realizację projektów optymalizacji sieci kooperantów (np. transfer technologii wytwarzania) oraz realizację projektów redukcji kosztów wytwarzania (w tym zmiany dostawcy surowców; zmiany łańcucha dostaw) – zarówno w kraju, jak również i za granicą. Jest Certyfikowanym Kierownikiem Projektów w Badaniach Klinicznych.

  • Piotr Matysik

   Prezes Zarządu Marketplanet. W Marketplanet pracuje od 2001 roku (jako Dyrektor Sprzedaży), zarządza od 2004 roku. Pasjonat nowych technologii, internetu jako  medium do komunikacji, transakcji w świecie handlu b2b. Od 2000 roku jest zaangażowany w budowę rozwiązań e-commerce w oparciu o dostępne światowe technologie i propagowanie  wśród polskich przedsiębiorców idei nowoczesnych zakupów B2B.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie OPTIMUS SA, min współtworząc pierwszy sklep internetowy, zarządzając sprzedażą usług integracyjnych we wrocławskim oddziale firmy Optimus S.A. i współtworząc strategię Xtrade SA w oparciu o technologię firmy CommerceOne. Doradca zarządów największych spółek i grup kapitałowych w Polsce  w obszarze optymalizacji obszaru zakupów.  Studia - Telekomunikacja na Politechnice Wrocławckiej.  Hobby - jazda na rowerze górskim, narty, muzyka - jazz, rock.

  • Maciej Murgrabia

   pracownik administracji państwowej, od ponad 10 lat zajmuje się zamówieniami publicznymi, zarówno od strony Zamawiających jak i Wykonawców w szczególności dotyczących robót budowlanych. W latach 2004 - 2007 był arbitrem oraz obserwatorem powołanym przez Prezesa UZP. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, pracował jako konsultant ds. zamówień publicznych przy projektach związanych z ochroną środowiska. Prowadzi szkolenia oraz wykłada na studiach podyplomowych.

  • Michał Pajdak

   jest absolwentem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie i doktoranckie), certyfikowanym trenerem (certyfikat House of Skills) i coachem biznesowym, mentorem. Jest laureatem rządowego programu - TOP 500 Innovators. Od 13 lat zajmuje się komunikacją z klientem, sprzedażą i komercjalizacją innowacyjnych technologii IT w branży FMCG i retail. W trakcie kariery zawodowej związany był na kierowniczych stanowiskach z Opus Capita (dawniej Itella Information – spółka technologiczna należąca do fińskiej poczty), Instytutem Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska, COMARCH S.A., LIDL, Jeronimo Martins.

  • Piotr Polak

   Ekspert w zakresie łańcuchów dostaw, logistyki, produkcji i outsourcingu. Przeprowadzał wiele projektów transformacyjnych w obszarach SCM: od pozyskiwania źródeł zaopatrzenia aż po dostawę gotowych produktów do klientów, poprzez procesy produkcyjne, przeprowadzane we własnych fabrykach oraz wykonywane przez firmy zewnętrzne, wreszcie obejmujące wszelkie kroki w ramach łańcucha dostaw (transport, operacje magazynowe, zarządzenie zapasem). Zarządzał przedsiębiorstwami produkcyjnymi  (Laboratoria Natury, Dr Benner) oraz logistycznymi (DHL, BOC Distribution Services, Maersk Logistics). Brał udział w szeregu projektów przejęć i konsolidacji w Polsce oraz na Ukrainie, na Litwie i na Łotwie.Zarządzał projektami dla takich klientów, jak Tengellmann, Interkontakt, McLane, Eurosnack, PLI. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Manchester oraz studia z zakresu transportu na Politechnice Śląskiej. Obecnie zarządza Chartered Institute of Cooperation, jedynym w Polsce Center of Excellence Vested, promując nowy model biznesowy “win-win”, opracowany przez naukowców Uniwersytetu Tennessee. Maratończyk i ultramaratończyk.

  • Henryk Tylkowski

   Kierownik Centrum Kompetencji w firmie Marketplanet. Absolwent Wydziału Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w projektach zakupowych, m. in. w zakresie analizy oraz optymalizacji organizacji i procesów, w tym procesów planowania i realizacji inwestycji oraz zakupów strategicznych. Posiada certyfikat Certyfikat Canadian International Management Institute.

  • Monika Weiss

   Kierownik Działu Zakupów w Regionie Europy Środkowej w firmie British American Tobacco, odpowiedzialna za wspieranie klientów biznesowych w zakresie strategii zakupowej, zarządzania dostawcami oraz ryzykiem zakupowym w 13 krajach Europy Środkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem transformacją i reorganizacją działu zakupów w Polsce i w Regionie Europy Środkowej. W obecnej roli zarządza zespołem Kierowników ds. Zakupów zlokalizowanych w różnych krajach.
   Od początku kariery zawodowej związana z obszarem zarządzania łańcuchem dostaw – w swojej karierze zarządzała zakupami „direct”, „indirect”, obszarem logistyki oraz obsługi klienta w międzynarodowych przedsiębiorstwach. 
   Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Logistyką Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

  • Wojciech Wilgat

   Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w firmie Marketplanet. Wieloletnie doświadczenie zdobywał kierując projektami związanymi z uruchomieniem, rozwojem i utrzymaniem rozwiązań IT wspierających procesy Purchase to Pay. Posiada ekspercką wiedzę na temat narzędzi IT wspierających procesy zakupowe i procesy B2B. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, posiada Certyfikat Prince2 Foundation. 

 • Studia
  Podyplomowe
  czesne 2 raty 4 raty
  Strategiczne zarządzanie zakupami w firmie 6500 zł 6700 zł 6900 zł
  •  20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2017 r.

   

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2016 r.
  • III rata - do 1 lutego 2017 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2017 r.

   

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920

  tytułem: ckp_Strategiczne zarządzanie zakupami w firmie_2016/2017

 •  ZASADY REKRUTACJI

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  (Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Strategiczne zarządzanie zakupami w firmie jest posiadanie dyplomu magisterskiego)

   
   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

PARTNERZY STUDIÓW

do góry
 • Zobacz także

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego