Oferta

Studia podyplomowe:
Zarządzanie projektem ERP (SAP)

 

 • Wymiar godzinowy:

  240 godzin

  • ilość semestrów: 2
  • REKRUTACJA: LUTY / MARZEC 2017

  Dla kogo?

  Studia skierowane są do:

  • do absolwentów szkół wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) wszystkich specjalności, pracowników, kadry kierowniczej
  • menadżerów firm i organizacji, które planują wdrożenie lub korzystają już z systemu klasy ERP firmy SAP.
   

  Atuty

  • zajęcia są prowadzone na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP
  • 70% zajęć jest realizowanych w formie laboratoriów komputerowych przez doświadczonych konsultantów, doradców biznesowych - użytkowników systemu
  • słuchacze uzyskują praktyczne umiejętności projektowania, planowania, wdrażania i utrzymania platformy SAP ERP
  • słuchacze – praktykujący menedżerowie uzyskują umiejętności wykorzystania informatycznego wsparcia decyzji kierowniczych
   

  Przesłanki i cele studiów

  Przesłanką do podjęcia studiów jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na szeroko rozumiane kompetencje w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym przede wszystkim oprogramowania firmy SAP (1200 ogłoszeń o pracę). Zapotrzebowanie to występuje nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, lecz także w administracji publicznej, w instytucjach edukacyjnych i innych. Firma SAP AG, posiada najwyższy poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania na świecie (wg Gartner Group). Firma posiada 13 tys. wdrożeń w ponad 100 krajach - więcej niż 30 tys. instalacji na całym świecie. Firma SAP jest absolutnym i niekwestionowanym liderem na rynku zintegrowanego oprogramowania biznesowego. W Polsce SAP posiada ponad 40% udziałów w rynku oprogramowania biznesowego klasy ERP. Największe, najlepsze, najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa używają oprogramowania właśnie firmy SAP.

  Studia podyplomowe „Zarządzanie projektem ERP (SAP)” mają na celu ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP.

   

  Organizacja zajęć

  • studia trwają 2 semestry
  • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu
  • warunkiem ukończenia studiów jest: uzyskanie zaliczeń z każdego przedmiotu kształcenia i złożenie pracy dyplomowej realizowanej w trybie projektowym
  • uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
  • uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów

  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   

 • Program obejmyje 240 h, w tym: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria i warsztaty.

  Ramowy program studiów obejmuje następujące zakresy tematyczne:

  • Zarządzanie projektami -wprowadzenie
  • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP - przegląd
  • Wprowadzenie do zarządzania projektem ERP
  • ERP w praktyce*
  • Gospodarka materiałowa (MM)
  • Planowanie i zarządzanie produkcją (PP)
  • Sprzedaż i dystrybucja (SD)
  • Rachunkowość finansowa (FI)
  • Rachunkowość zarządcza / Controlling (CO)
  • Zarządzanie projektowe (PS)
  • Zarządzanie kadrami (HR)
  • Wprowadzenie do kastomizacji systemu ERP
  • Zarządzanie karierą w SAP
  • *Dla "ERP w praktyce": propozycja tematów
  • Aplikacje klasy SAP Business Intelligence (BI)
  • SAP Business One - ERP dla MŚP
  • Mapowanie procesów (IBM / BPM)
 • Studia
  Podyplomowe
  czesne 2 raty 4 raty
  Zarządzanie projektem ERP 8500 zł 8700 zł 8900 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2017 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2016 r.
  • III rata - do 1 lutego 2017 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2017 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920

  tytułem: ckp_Zarządzanie projektem ERP_2016/2017

 •  ZASADY REKRUTACJI

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
   
   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

PARTNERZY STUDIÓW

do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego