Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 165 godzin
Ilość semestrów 2
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Opis studiów

Dla kogo?

Słuchaczem studiów może zostać absolwent uczelni wyższej dowolnej specjalności, zainteresowany karierą w strukturach Unii Europejskiej oraz tematyką unijną.

Studia skierowane są w szczególności do:

 • osób pragnących przejść z sukcesem konkurs EPSO i rozpocząć pracę w instytucjach Unii Europejskiej
 • urzędników rządowych oraz samorządowych, pracujących z prawem unijnym
 • specjalistów z zakresu dotacji europejskich
 • osób pragnących uzyskać rzetelną wiedzę na temat aktualnego prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej
 • studentów i badaczy, chcących pogłębić wiedzę do swoich prac naukowych z zakresu UE oraz skorzystać z doświadczenia zawodowego wykładowcy - byłego pracownika Komisji Europejskiej
 • absolwentów kierunków o charakterze międzynarodowym (dyplomacja, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe i in.), pragnących poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach o zagadnienia z obszaru Unii Europejskiej
 • osób pragnących zapanować nad presją i stresem podczas procesów rekrutacji, w tym rekrutacji w języku angielskim, oraz  
 • wszystkich dążących do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wystąpień publicznych oraz rozwijania inteligencji międzykulturowej

 

Ukończenie studiów kompleksowo przygotowuje do przejścia z sukcesem konkursu EPSO. Dotychczasowy kierunek studiów czy specjalizacja nie mają znaczenia. Natomiast potrzebna jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.  Wiedza zdobyta podczas studiów nadaje kompetencje do aktywnego uczestnictwa w działaniach instytucji Unii Europejskiej i podejmowania decyzji mających wpływ na kształt współczesnej Europy.

Atuty

 • program studiów ukierunkowany na pomyślne przejście konkursu EPSO, poprzez kompleksowe doskonalenie poszukiwanych przez EPSO kompetencji oraz budowanie odporności na presję i stres
 • silnym elementem programu jest obszerny blok poświęcony testom konkursowym EPSO (50h dydaktycznych) - pracujemy na testach w języku polskim
 • zajęcia prowadzone przez praktyków - między innymi eksperta z dziedziny budowania kariery w instytucjach międzynarodowych, byłego pracownika Komisji Europejskiej, szkoleniowca polskiej kadry urzędniczej z czasów Polskiej Prezydencji
 • studia zapewniają solidne zaplecze merytoryczne z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej 
 • zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i ćwiczeń, głównie w języku angielskim, ze szczególnym naciskiem na pracę w grupie, prezentacje ustne i rozmowy ustrukturyzowane

 

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji urzędnika w administracji publicznej UE. Podczas intensywnych zajęć weekendowych słuchacze będą przygotowywali się do złożonego procesu rekrutacji do instytucji UE, zwanego konkursem EPSO - Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

Program studiów nastawiony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, gotowej do zastosowania podczas konkursu EPSO oraz obrazowanie wyzwań pojawiających się w codziennej pracy urzędników UE.

Słuchacze będą pracować nad doskonaleniem rozwiązywania testów komputerowych EPSO w języku polskim (aż 70 godzin dydaktycznych) oraz doskonaleniem wymaganych kompetencji czyli:

 • analizowania i rozwiązywania problemów
 • priorytetyzowania zadań i organizacji pracy
 • dostarczania jakościowych rezultatów
 • precyzyjnej komunikacji
 • pracy w grupie
 • dbałości o naukę i rozwój
 • odporności na presję i stres, oraz
 • zdolności przywódczych

 

Studenci nabędą także wiedzę z zakresu szeroko pojętej europeistyki, kultury organizacyjnej UE, inteligencji międzykulturowej. Wyraźnie podniosą swoje kompetencje w zakresie zarządzania czasem i stresem, pracy w grupie, prezentacji, zdolności przywódczych oraz posługiwania się euro-żargonem.

Mając na celu zapewnienie maksymalnie praktycznego przekazu kadra składa się wyłącznie z ekspertów zajmujących się zawodowo tematyką z zakresu, której będą szkolić słuchaczy.

W gronie wykładowców będzie Piotr Cieszewski, himalaista, zdobywca najwyższej góry świata Mount Everestu. Pod jego opieką studenci będą uczyć się, jak zapanować nad presją i stresem, a także zarządzania sobą i przywództwa. Ponadto dzięki profesor Moczydłowskiej, wybitnej specjalistce ds. rekrutacji i zarządzania kompetencjami słuchacze poznają swoje uwarunkowania oraz styl pracy w grupie. Dr Górski członek Team Europe, szkoleniowiec "Korpusu Prezydencji RP" przedstawi praktyczne aspekty funkcjonowania prawa i polityki unijnej, a dr Żukowski autor metodologii zapozna słuchaczy z najlepszymi metodami pracy z testami EPSO. Dr Hartman natomiast, laureat konkursu EPSO w kategorii CAST, były pracownik Komisji Europejskiej, przekaże zestaw dobrych praktyk oraz "inside knowledge" związaną z konkursami EPSO oraz poszukiwaniem pracy w instytucjach w ogóle.

 

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry
 • Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa słuchacz
 • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
 • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

Program

European Union Law - reality and practice

European Union Policy - reality and practice

Logika praktyczna - rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne

Situational judgement - praktyka i ćwiczenia

Assement Centre - praktyka i ćwiczenia

Logika praktyczna - rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne

Zarządzanie kompetencjami

Kultury i organizacje

Budowanie odporności na presję i stres

Trening przywództwa

Forma ukończenia studiów - egzamin dyplomowy z prawa i polityki europejskiej

Wykładowcy

Piotr Cieszewski

Przez 10 lat menadżer w korporacji budowlanej Skanska, obecnie ekspert w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Maratończyk, Taternik- zdobywca m.in. Mount Everest. Ambasador akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, a także członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Trener i mówca specjalizujący się w obszarach przywództwa, etyki w biznesie i motywacji. Jego wykłady bazują na doświadczeniach z pracy na kolejnych stanowiskach - specjalisty, kierownika działu i dyrektora oddziału w korporacji, a także z pracy w sektorze publicznym. W 2002 r. został najmłodszym dyrektorem oddziału w stu dwudziestoletniej historii jednej z największych korporacji budowlanych świata i zarządzał grupą 600 pracowników. Jego oddział osiągał bardzo wysokie wskaźniki w badaniach zaangażowania i satysfakcji pracowników przeprowadzanych przez niezależny Instytut Gallupa.

dr Marcin Górski

Radca prawny, dr nauk prawnych, partner Tataj Górski Adwokaci sp. p. adwokatów i radców prawnych, adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. Autor ok. 100 publikacji z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Członek Team Europe ? sieci ekspertów przy przedstawicielstwie KE w Polsce. Prowadzi wykłady i szkolenia w UŁ, ALK i KSAP. W ramach współpracy z KSAP przeprowadził w latach 2010-2011 wykłady i warsztaty dla członków ?Korpusu Prezydencji? RP w ramach Rady Unii Europejskiej. Od 2014 r. współpracuje również w ramach projektu (prowadzonego przez UŁ, UW i UWM) wsparcia eksperckiego dla polskiej delegacji do Komitetu Regionów UE.

dr Ewa Hartman

Członek Stowarzyszenia Pracowników Organizacji Międzynarodowych NETWORK PL
Ekspert w dziedzinie budowania kariery w instytucjach międzynarodowych, inteligencji międzykulturowej i personal branding. Wykładowca akademicki, trener kompetencji miękkich, mentor w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego. Ale też doktor prawa i były pracownik Komisji Europejskiej. Wykładała na Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz na Bournemouth Univeristy w Wielkiej Brytanii, gdzie również uzyskała tytuł doktora. Pracowała w Komisji Europejskiej, gdzie kontynuowała badania naukowe oraz prowadziła postępowania rejestrowe i sporne między państwami członkowskimi w obszarze oznaczeń geograficznych. Obecnie prowadzi liczne szkolenia i prelekcje na temat budowania marki osobistej. Współpracuje z Akademią Kobiet Sukcesu. Jest blogerką portalu InnPoland i autorką artykułów do magazynów "Law Business Quality" i "Les Nouvelles Esthétiques". Działa również w obszarze budowania kariery w Instytucjach Unii Europejskiej, współpracując między innymi z Krajową Szkołą Administracji Publicznej czy Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej.

Uważa, że w przekazywaniu wiedzy najważniejsze jest wzbudzenie zainteresowania u odbiorcy, dlatego też opiera swój przekaz na praktycznych przykładach, sprawdzonych metodach oraz storytelling?u. Prywatnie pasjonatka książek o kobietach niezwykłych.

dr Bartosz Żukowski

Adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książki Esse est percipi? Metafizyka idei George'a Berkeleya (2012) oraz kilkunastu artykułów i przekładów z zakresu filozofii, logiki oraz kognitywistyki. Laureat Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców (2014) oraz Nagrody Naukowej Fundacji UŁ (2013). Stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Posiada rozległe doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania logiki i dziedzin pokrewnych. Jest autorem metodologii rozwiązywania oraz licznych testów numerycznych, abstrakcyjnych i werbalnych. Od dwóch lat z sukcesem przygotowuje do konkursów EPSO. Prowadzi szkolenia z tego zakresu w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Funkcjonariusz Administracji Unijnej - kariera w Instytucjach Unii Europejskiej5400 zł5600 zł5800 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Zobacz także