Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 165 godzin
Ilość semestrów 2
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Opis studiów

Dla kogo?

Słuchaczem studiów może zostać absolwent uczelni wyższej dowolnej specjalności, zainteresowany karierą w strukturach Unii Europejskiej oraz tematyką unijną.

Studia skierowane są w szczególności do:

 • osób pragnących przejść z sukcesem konkurs EPSO i rozpocząć pracę w instytucjach Unii Europejskiej
 • urzędników rządowych oraz samorządowych, pracujących z prawem unijnym
 • specjalistów z zakresu dotacji europejskich
 • osób pragnących uzyskać rzetelną wiedzę na temat aktualnego prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej
 • studentów i badaczy, chcących pogłębić wiedzę do swoich prac naukowych z zakresu UE oraz skorzystać z doświadczenia zawodowego wykładowcy - byłego pracownika Komisji Europejskiej
 • absolwentów kierunków o charakterze międzynarodowym (dyplomacja, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe i in.), pragnących poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach o zagadnienia z obszaru Unii Europejskiej
 • osób pragnących zapanować nad presją i stresem podczas procesów rekrutacji, w tym rekrutacji w języku angielskim, oraz  
 • wszystkich dążących do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wystąpień publicznych oraz rozwijania inteligencji międzykulturowej

 

Ukończenie studiów kompleksowo przygotowuje do przejścia z sukcesem konkursu EPSO. Dotychczasowy kierunek studiów czy specjalizacja nie mają znaczenia. Natomiast potrzebna jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.  Wiedza zdobyta podczas studiów nadaje kompetencje do aktywnego uczestnictwa w działaniach instytucji Unii Europejskiej i podejmowania decyzji mających wpływ na kształt współczesnej Europy.

Atuty

 • program studiów ukierunkowany na pomyślne przejście konkursu EPSO, poprzez kompleksowe doskonalenie poszukiwanych przez EPSO kompetencji oraz budowanie odporności na presję i stres
 • silnym elementem programu jest obszerny blok poświęcony testom konkursowym EPSO (50h dydaktycznych) - pracujemy na testach w języku polskim
 • zajęcia prowadzone przez praktyków - między innymi eksperta z dziedziny budowania kariery w instytucjach międzynarodowych, byłego pracownika Komisji Europejskiej, szkoleniowca polskiej kadry urzędniczej z czasów Polskiej Prezydencji
 • studia zapewniają solidne zaplecze merytoryczne z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej 
 • zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i ćwiczeń, głównie w języku angielskim, ze szczególnym naciskiem na pracę w grupie, prezentacje ustne i rozmowy ustrukturyzowane

 

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji urzędnika w administracji publicznej UE. Podczas intensywnych zajęć weekendowych słuchacze będą przygotowywali się do złożonego procesu rekrutacji do instytucji UE, zwanego konkursem EPSO - Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

Program studiów nastawiony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, gotowej do zastosowania podczas konkursu EPSO oraz obrazowanie wyzwań pojawiających się w codziennej pracy urzędników UE.

Słuchacze będą pracować nad doskonaleniem rozwiązywania testów komputerowych EPSO w języku polskim (aż 70 godzin dydaktycznych) oraz doskonaleniem wymaganych kompetencji czyli:

 • analizowania i rozwiązywania problemów
 • priorytetyzowania zadań i organizacji pracy
 • dostarczania jakościowych rezultatów
 • precyzyjnej komunikacji
 • pracy w grupie
 • dbałości o naukę i rozwój
 • odporności na presję i stres, oraz
 • zdolności przywódczych

 

Studenci nabędą także wiedzę z zakresu szeroko pojętej europeistyki, kultury organizacyjnej UE, inteligencji międzykulturowej. Wyraźnie podniosą swoje kompetencje w zakresie zarządzania czasem i stresem, pracy w grupie, prezentacji, zdolności przywódczych oraz posługiwania się euro-żargonem.

Mając na celu zapewnienie maksymalnie praktycznego przekazu kadra składa się wyłącznie z ekspertów zajmujących się zawodowo tematyką z zakresu, której będą szkolić słuchaczy.

W gronie wykładowców będzie Piotr Cieszewski, himalaista, zdobywca najwyższej góry świata Mount Everestu. Pod jego opieką studenci będą uczyć się, jak zapanować nad presją i stresem, a także zarządzania sobą i przywództwa. Ponadto dzięki profesor Moczydłowskiej, wybitnej specjalistce ds. rekrutacji i zarządzania kompetencjami słuchacze poznają swoje uwarunkowania oraz styl pracy w grupie. Dr Górski członek Team Europe, szkoleniowiec "Korpusu Prezydencji RP" przedstawi praktyczne aspekty funkcjonowania prawa i polityki unijnej, a dr Żukowski autor metodologii zapozna słuchaczy z najlepszymi metodami pracy z testami EPSO. Dr Hartman natomiast, laureat konkursu EPSO w kategorii CAST, były pracownik Komisji Europejskiej, przekaże zestaw dobrych praktyk oraz "inside knowledge" związaną z konkursami EPSO oraz poszukiwaniem pracy w instytucjach w ogóle.

 

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry
 • Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa słuchacz
 • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
 • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

Program

European Union Law - reality and practice

European Union Policy - reality and practice

Logika praktyczna - rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne

Situational judgement - praktyka i ćwiczenia

Assement Centre - praktyka i ćwiczenia

Logika praktyczna - rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne

Zarządzanie kompetencjami

Kultury i organizacje

Budowanie odporności na presję i stres

Trening przywództwa

Forma ukończenia studiów - egzamin dyplomowy z prawa i polityki europejskiej

Wykładowcy

Wykładowcy

dr Bartłomiej Opaliński

Adiunkt
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych

prof. dr hab. Marek Okólski

Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

mgr Katarzyna Busz

Anna Kurzępa

dr Jan Grzymski

Adiunkt
Sekretarz Katedry Badań nad Polityką

Piotr Cieszewski

Przez 10 lat menadżer w korporacji budowlanej Skanska, obecnie ekspert w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Maratończyk, Taternik- zdobywca m.in. Mount Everest. Ambasador akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, a także członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Trener i mówca specjalizujący się w obszarach przywództwa, etyki w biznesie i motywacji. Jego wykłady bazują na doświadczeniach z pracy na kolejnych stanowiskach - specjalisty, kierownika działu i dyrektora oddziału w korporacji, a także z pracy w sektorze publicznym. W 2002 r. został najmłodszym dyrektorem oddziału w stu dwudziestoletniej historii jednej z największych korporacji budowlanych świata i zarządzał grupą 600 pracowników. Jego oddział osiągał bardzo wysokie wskaźniki w badaniach zaangażowania i satysfakcji pracowników przeprowadzanych przez niezależny Instytut Gallupa.

dr Marcin Górski

Radca prawny, dr nauk prawnych, partner Tataj Górski Adwokaci sp. p. adwokatów i radców prawnych, adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. Autor ok. 100 publikacji z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Członek Team Europe ? sieci ekspertów przy przedstawicielstwie KE w Polsce. Prowadzi wykłady i szkolenia w UŁ, ALK i KSAP. W ramach współpracy z KSAP przeprowadził w latach 2010-2011 wykłady i warsztaty dla członków ?Korpusu Prezydencji? RP w ramach Rady Unii Europejskiej. Od 2014 r. współpracuje również w ramach projektu (prowadzonego przez UŁ, UW i UWM) wsparcia eksperckiego dla polskiej delegacji do Komitetu Regionów UE.

dr Ewa Hartman

Członek Stowarzyszenia Pracowników Organizacji Międzynarodowych NETWORK PL
Ekspert w dziedzinie budowania kariery w instytucjach międzynarodowych, inteligencji międzykulturowej i personal branding. Wykładowca akademicki, trener kompetencji miękkich, mentor w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego. Ale też doktor prawa i były pracownik Komisji Europejskiej. Wykładała na Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz na Bournemouth Univeristy w Wielkiej Brytanii, gdzie również uzyskała tytuł doktora. Pracowała w Komisji Europejskiej, gdzie kontynuowała badania naukowe oraz prowadziła postępowania rejestrowe i sporne między państwami członkowskimi w obszarze oznaczeń geograficznych. Obecnie prowadzi liczne szkolenia i prelekcje na temat budowania marki osobistej. Współpracuje z Akademią Kobiet Sukcesu. Jest blogerką portalu InnPoland i autorką artykułów do magazynów "Law Business Quality" i "Les Nouvelles Esthétiques". Działa również w obszarze budowania kariery w Instytucjach Unii Europejskiej, współpracując między innymi z Krajową Szkołą Administracji Publicznej czy Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej.

Uważa, że w przekazywaniu wiedzy najważniejsze jest wzbudzenie zainteresowania u odbiorcy, dlatego też opiera swój przekaz na praktycznych przykładach, sprawdzonych metodach oraz storytelling?u. Prywatnie pasjonatka książek o kobietach niezwykłych.

dr Bartosz Żukowski

Adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książki Esse est percipi? Metafizyka idei George'a Berkeleya (2012) oraz kilkunastu artykułów i przekładów z zakresu filozofii, logiki oraz kognitywistyki. Laureat Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców (2014) oraz Nagrody Naukowej Fundacji UŁ (2013). Stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Posiada rozległe doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania logiki i dziedzin pokrewnych. Jest autorem metodologii rozwiązywania oraz licznych testów numerycznych, abstrakcyjnych i werbalnych. Od dwóch lat z sukcesem przygotowuje do konkursów EPSO. Prowadzi szkolenia z tego zakresu w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Funkcjonariusz Administracji Unijnej - kariera w Instytucjach Unii Europejskiej5400 zł5600 zł5800 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Zobacz także