Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejBezpieczeństwo międzynarodowe

Typ studiów Studia II stopnia magisterskie
Kierunek Stosunki międzynarodowe
Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 2 lata
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis specjalności

Współcześnie każda organizacja, zwłaszcza działająca na złożonym rynku międzynarodowym, jest narażona na kryzysy. Studia przygotują Cię do podejmowania strategicznych decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa. Nauczysz się rozwiązywania konfliktów w skali międzynarodowej, poznasz zasady działania w sytuacji kryzysowej, rozwiniesz umiejętności negocjowania i mediowania. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę o wieloaspektowym charakterze bezpieczeństwa międzynarodowego, jego poszczególnych aspektach i powiązaniach między czynnikami politycznymi, gospodarczymi i społeczno-kulturowymi.

Specjalność realizowana jest z wykorzystaniem aktywnych form nauki: warsztatów problemowych, scenek sytuacyjnych, case studies i dyskusji. Otrzymujesz praktyczną i najświeższą wiedzę ? zajęcia prowadzą praktycy, osoby pracujące w służbie zagranicznej, w organizacjach międzynarodowych, w instytucjach państwowych związanych z wojskiem i bezpieczeństwem kraju, a także w instytucjach zajmujących się analizą kwestii bezpieczeństwa na poziomie europejskim i światowym.

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • znajomość uwarunkowań politycznych, gospodarczych  i społeczno-kulturowych ładu międzynarodowego,
 • umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń,
 • umiejętność zapobiegania występowaniu kryzysów,
 • umiejętność podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa,
 • umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i stabilności ładu międzynarodowego,
 • kompetencje negocjacyjne,
 • kompetencje komunikacyjne.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Prawo konfliktów zbrojnych     
 • Wojna asymetryczna i siły specjalne     
 • Konflikty międzynarodowe w XX i XXI wieku i metody ich rozwiązywania           
 • NATO - instytucje, polityka, strategia   
 • Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego    
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski           
 • Seminarium dyplomowe/Praca projektowa

Kariera

Po studiach na specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
 • centra zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowe instytucje odpowiedzialne za kształtowanie, utrzymywanie i przywracanie bezpieczeństwa i ładu światowego, w tym OBWE i NATO,
 • krajowe i międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe,
 • firmy prowadzące międzynarodową działalność handlową,
 • firmy doradcze i konsultingowe.

Opłaty za studia

studia magisterskie 2-letnie

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarnestudia niestacjonarne
semestr semestr 4 ratysemestr semestr 4 raty
Bezpieczeństwo międzynarodowe3540 zł885 zł2940 zł735 zł
Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym