Typ studiów Studia II stopnia magisterskie
Kierunek Stosunki międzynarodowe
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 2 lata
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to studia dla osób ciekawych świata, pragnących mieć wpływ na otaczającą je rzeczywistość społeczną i polityczną.

Stosunki międzynarodowe na Łazarskim to wszechstronna wiedza o relacjach i procesach zachodzących na współczesnej arenie międzynarodowej. Poznasz ich kontekst historyczny, polityczny, kulturowy i militarny. Dzięki temu nauczysz się trafnie oceniać i analizować aktualne wydarzenia, tak by profesjonalnie prowadzić międzynarodową współpracę.

Wybierając stosunki międzynarodowe na Uczelni Łazarskiego:

 • Otrzymasz interdyscyplinarne wykształcenie, pozwalające na pracę w firmach i organizacjach międzynarodowych;
 • Poznasz współczesne systemy polityczne i społeczno-gospodarcze, ich charakter, ewolucję i perspektywy na przyszłość;
 • Zdobędziesz wiedzę o organizacjach międzynarodowych, ich roli i mechanizmach funkcjonowania;
 • Dowiesz się jak analizować problemy i zdarzenia w perspektywie międzynarodowej;
 • Nauczysz się efektywnie komunikować z uwzględnieniem różnic kulturowych;
 • Poznasz język obcy, dzięki któremu łatwo odnajdziesz się w środowisku międzynarodowym.

Program studiów realizowany jest w dwóch blokach konsekwentnie kształtujących Twoją wiedzę i kompetencje:

 • I rok

  Pogłębiasz wiedzę kierunkowa zdobytą na studiach licencjackich. To także okazja do uzupełnienia wiedzy przez osoby, które ukończyły studia na innym kierunku.

 • II rok

  Realizujesz program wybranej specjalności. Pod okiem promotora piszesz pracę magisterską. Po jej obronie możesz pójść na studia podyplomowe.

Kariera

Po studiach magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • ministerstwa i struktury bezpieczeństwa narodowego,
 • instytucje krajowe, unijne i międzynarodowe odpowiedzialne za kształtowanie, utrzymywanie i przywracanie pokojowych relacji na światowej arenie,
 • korporacje międzynarodowe oraz firmy konsultingowe,
 • krajowe i międzynarodowe firmy logistyczne, transportowe i spedycyjne,
 • własna międzynarodowa działalność biznesowa.

Opłaty za studia

studia magisterskie 2-letnie

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarnestudia niestacjonarne
semestr semestr 4 ratysemestr semestr 4 raty
Bezpieczeństwo międzynarodowe3540 zł885 zł2940 zł735 zł
Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym