Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejZarządzanie ochroną zdrowia

Typ studiów Studia II stopnia magisterskie
Kierunek Administracja
Specjalność Zarządzanie ochroną zdrowia
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 2 lata
Tryb studiów niestacjonarne

Opis specjalności

Na tej specjalności przygotujesz się do efektywnego kierowania podmiotami medycznymi, w tym szpitalami, przychodniami i firmami prywatnymi działającymi w tym sektorze. Nauczysz się określać wizję i misję, przygotowywać strategię i planować jej wykonanie z uwzględnieniem specyfiki branży. Poznasz uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne działalności na rynku medycznym. Program kładzie nacisk na nowoczesne zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia. Podczas praktycznych zajęć dowiesz się jak odczytywać i interpretować przepisy prawne, jak oceniać i wybierać źródła finansowania przedsięwzięć, a także planować długofalową strategię funkcjonowania organizacji.

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • znajomość podstaw funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • znajomość prawa zdrowia publicznego,
 • znajomość praw pacjenta,
 • znajomość zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną w medycynie,
 • znajomość prawnej organizacji obrotu produktami leczniczymi,
 • znajomość prawa ubezpieczeń społecznych,
 • kompetencje zarządcze i komunikacyjne.

Kariera

Po studiach na specjalności zarządzanie ochroną zdrowia możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • jednostki ochrony zdrowia, państwowe i prywatne,
 • szpitale, kliniki, przychodnie i sanatoria,
 • firmy i instytucje działające na rynku ochrony zdrowia.

Opłaty za studia

studia magisterskie 2-letnie

Administracja studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty
Administracja europejska, rządowa i samorządowa1920 zł480 zł
Gospodarowanie nieruchomościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie ochroną zdrowia