Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejZamówienia publiczne

Typ studiów Studia II stopnia magisterskie
Kierunek Administracja
Specjalność Zamówienia publiczne
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 2 lata
Tryb studiów niestacjonarne

Opis specjalności

Zamówienia publiczne to studia dla osób, które chcą w przyszłości kierować procesami udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, w tym przygotowywania do uruchomienia złożonych procedur. Poznasz uwarunkowania dotyczące strony publicznej ? organizującej zamówienie, oraz strony starającej się o jego otrzymanie, dzięki temu będziesz przygotowany do pracy zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy. Zdobędziesz wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach procesu zamówień publicznych, przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych w Polsce oraz zamówieniach sektorowych. Zapoznasz się z uregulowaniami prawnymi rynku budowlanego i telekomunikacyjnego, a także specyficznymi regulacjami w dziedzinie obronności.

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • znajomość uwarunkowań organizacyjnych rynku zamówień publicznych,
 • znajomość procedur dokonywania i systemu kontroli zamówień publicznych,
 • umiejętność wybierania najlepszej procedury zamówienia,
 • umiejętność obrony przed bezprawnymi działaniami podmiotów występujących w procesie zamówienia,
 • znajomość procedur kontrolnych,
 • znajomość prawa telekomunikacyjnego,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość zagadnień zamówień sektorowych,
 • umiejętność pracy w zespole i rozdzielania zadań,
 • kompetencje analityczne.

Kariera

Po studiach na specjalności zamówienia publiczne możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • administracja rządowa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki zajmujące się poszukiwaniem i/lub wydobywaniem gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych,
 • spółki zajmujące się zarządzaniem portami lotniczymi i morskimi,
 • spółki energetyczne i wodociągowe,
 • spółki transportowe i pocztowe,
 • wszystkie przedsiębiorstwa prywatne, które oferują usługi na rynku zamówień publicznych,
 • firmy doradztwa biznesowego i konsultingowe.

Opłaty za studia

studia magisterskie 2-letnie

Administracja studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty
Administracja europejska, rządowa i samorządowa1920 zł480 zł
Gospodarowanie nieruchomościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie ochroną zdrowia