Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejGospodarowanie nieruchomościami

Typ studiów Studia II stopnia magisterskie
Kierunek Administracja
Specjalność Gospodarowanie nieruchomościami
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 2 lata
Tryb studiów niestacjonarne

Opis specjalności

Przygotujesz się do pracy na rynku nieruchomości, nauczysz się rzetelnie wyceniać i sprawnie zarządzać nieruchomościami oraz z zyskiem nimi obracać. Podczas studiów poznasz regulacje prawne związane z gospodarowaniem budynkami, budowlami i gruntami. Zapoznasz się z tematyką prowadzenia ksiąg wieczystych i hipoteki oraz podstaw opodatkowania obrotu nieruchomościami. Zdobędziesz umiejętności pozwalające na przeprowadzenie wszechstronnej analizy inwestycji na rynku nieruchomości.

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • znajomość gospodarki mieszkaniowej i prawa spółdzielczego,
 • znajomość uwarunkowań pośrednictwa obrotu nieruchomościami,
 • znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie,
 • umiejętność gospodarowania nieruchomościami,
 • znajomość systemu planowania przestrzennego w Polsce,
 • znajomość zadań i kompetencji organów administracji publicznej dotyczących gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętności analityczne,
 • kompetencje negocjacyjne.

Kariera

Po studiach na specjalności gospodarowanie nieruchomościami możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • organy administracji publicznej zajmujące się gospodarką nieruchomościami,
 • jednostki samorządu terytorialnego zajmujące się gospodarką nieruchomościami,
 • biura pośrednictwa nieruchomościami,
 • firmy budowlane i obrotu nieruchomościami,
 • firmy doradcze i konsultingowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Opłaty za studia

studia magisterskie 2-letnie

Administracja studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty
Administracja europejska, rządowa i samorządowa1920 zł480 zł
Gospodarowanie nieruchomościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie ochroną zdrowia