Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejAdministracja europejska, rządowa i samorządowa

Typ studiów Studia II stopnia magisterskie
Kierunek Administracja
Specjalność Administracja europejska, rządowa i samorządowa
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 2 lata
Tryb studiów niestacjonarne

Opis specjalności

Studia na tej specjalności przygotują Cię do kierowania pracą w administracji na szczeblu unijnym, rządowym i samorządowym. Zdobędziesz kompleksową wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania różnych instytucji, ich wzajemnego oddziaływania i powiązań między organizacjami a ich interesariuszami. Program poświęca dużo uwagi praktycznym kwestiom związanym z zarządzaniem i decydowaniem publicznym, jakością zarządzania i dostępem do informacji publicznej. Poznasz uwarunkowania organizacyjne Unii Europejskiej, poszczególnych państw członkowskich i organizacji pozarządowych. Dowiesz się jak wyszukiwać i skutecznie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz przygotowywać, wdrażać i realizować projekty.

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • znajomość uwarunkowań administracyjnych europejskich organizacji międzynarodowych,
 • znajomość podstaw prawnych funkcjonowania administracji państwowej,
 • znajomość podstaw prawnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • umiejętność zarządzania projektami i programami publicznymi,
 • znajomość źródeł i zasad prawa wspólnotowego,
 • znajomość tematyki ochrony praw podstawowych w UE,
 • umiejętność administrowania relacjami między organizacją a jej interesariuszami,
 • znajomość systemu unijnej służby cywilnej,
 • umiejętność prowadzenia ewaluacji w administracji,
 • umiejętność wybierania formy organizacji pracy biura i obiegu dokumentów,
 • umiejętność prowadzenia profesjonalnej korespondencji.

Kariera

Po studiach na specjalności administracja europejska, rządowa i samorządowa możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • instytucje Unii Europejskiej,
 • firmy i instytucje współpracujące z Unią Europejską,
 • ministerstwa i centralne urzędy państwowe,
 • administracja samorządowa,
 • organizacje pozarządowe,
 • ambasady,
 • krajowe przedstawicielstwa instytucji międzynarodowych,
 • prywatne firmy działające na rynku europejskim.

Opłaty za studia

studia magisterskie 2-letnie

Administracja studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty
Administracja europejska, rządowa i samorządowa1920 zł480 zł
Gospodarowanie nieruchomościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie ochroną zdrowia