Typ studiów Studia II stopnia magisterskie
Kierunek Stosunki międzynarodowe
Język podstawowy angielski
Czas trwania studiów 2 lata
Tryb studiów stacjonarne

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to studia dla osób ciekawych świata, pragnących mieć wpływ na otaczającą je rzeczywistość społeczną i polityczną.

Stosunki międzynarodowe na Łazarskim to wszechstronna wiedza o relacjach i procesach zachodzących na współczesnej arenie międzynarodowej. Poznasz ich kontekst historyczny, polityczny, kulturowy i militarny. Dzięki temu nauczysz się trafnie oceniać i analizować aktualne wydarzenia, tak by profesjonalnie prowadzić międzynarodową współpracę.

Wybierając stosunki międzynarodowe na Uczelni Łazarskiego:

 • Otrzymasz interdyscyplinarne wykształcenie, pozwalające na pracę w firmach i organizacjach międzynarodowych;
 • Poznasz współczesne systemy polityczne i społeczno-gospodarcze, ich charakter, ewolucję i perspektywy na przyszłość;
 • Zdobędziesz wiedzę o organizacjach międzynarodowych, ich roli i mechanizmach funkcjonowania;
 • Dowiesz się jak analizować problemy i zdarzenia w perspektywie międzynarodowej;
 • Nauczysz się efektywnie komunikować z uwzględnieniem różnic kulturowych;
 • Poznasz język obcy, dzięki któremu łatwo odnajdziesz się w środowisku międzynarodowym.

Program studiów realizowany jest w dwóch blokach konsekwentnie kształtujących Twoją wiedzę i kompetencje:

 • I rok

  Pogłębiasz wiedzę kierunkowa zdobytą na studiach licencjackich. To także okazja do uzupełnienia wiedzy przez osoby, które ukończyły studia na innym kierunku.

 • II rok

  Realizujesz program wybranej specjalności. Pod okiem promotora piszesz pracę magisterską. Po jej obronie możesz pójść na studia podyplomowe.

 

Kariera

Po studiach magisterskich na anglojęzycznym kierunku stosunki międzynarodowe możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • organy unijne takie jak: Rada Unii Europejskiej , Komisja Europejska, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów oraz biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • międzynarodowe korporacje,
 • administracja rządowa i samorządowa.

Opłaty za studia

studia magisterskie 2-letnie

Stosunki międzynarodowe (studia anglojęzyczne) Studenci z PL, UE Białorusi i UkrainyStudenci spoza UE
semestr semestr 4 ratysemestr
Contemporary Politics5400 zł1350 zł1440 euro
European Administration

Specjalności na kierunku Stosunki międzynarodowe