Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejStudia europejskie

Typ studiów Studia I stopnia licencjackie
Kierunek Stosunki międzynarodowe
Specjalność Studia europejskie
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 3 lata
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis specjalności

Poznasz strukturę, procedury podejmowania decyzji i podstawy prawne Unii Europejskiej. Zrozumiesz procesy integracji europejskiej oraz jej rolę na arenie międzynarodowej. Nauczysz się analizować i przewidywać perspektyw rozwoju krajów członkowskich.

Specjalność realizowana jest z wykorzystaniem aktywnych form nauki: dyskusji grupowych, warsztatów problemowych i case studies.

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • znajomość zasad funkcjonowania systemu politycznego Unii Europejskiej,
 • znajomość miejsca, powiązań i znaczenia UE na świecie,
 • znajomość procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej,
 • znajomość poszczególnych polityk unijnych,
 • znajomość uwarunkowań finansowych wynikających z regulacji unijnych,
 • umiejętność wyszukiwania, dopasowania i organizowania źródeł finansowania zw. z poszczególnymi programami i projektami Unii Europejskiej
 • kompetencje komunikacyjne.

Przedmioty specjalizacyjne:

V semestr

 • Polityka gospodarcza Unii Europejskiej
 • Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
 • Budżet Unii Europejskiej i polityka finansowa
 • Zasady konkurencji, innowacje i stabilny wzrost w Unii Europejskiej
 • Seminarium dyplomowe/Praca projektowa I

VI semestr

 • Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
 • Pozyskiwanie funduszy i koordynowanie projektów unijnych
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec państw Azji, Pacyfiku i Afryki
 • Europejski rynek pracy
 • Strefa wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi
 • Seminarium dyplomowe/Praca projektowa II

Kariera

Po studiach na specjalności studia europejskie możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • instytucje Unii Europejskiej,
 • instytucje krajowe i zagraniczne rozwijające współpracę unijną,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • sektor prywatny i pozarządowy, wymiana międzynarodowa,
 • realizowanie projektów i programów unijnych.

Opłaty za studia

studia licencjackie 3-letnie

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarnestudia niestacjonarne
semestr semestr 4 ratysemestr semestr 4 raty
Handel zagraniczny w dobie globalizacji3540 zł885 zł2940 zł735 zł
Studia europejskie
Transport, spedycja, logistyka