Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejHandel zagraniczny w dobie globalizacji

Typ studiów Studia I stopnia licencjackie
Kierunek Stosunki międzynarodowe
Specjalność Handel zagraniczny w dobie globalizacji
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 3 lata
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis specjalności

Nauczysz się efektywnie kierować międzynarodową współpracą gospodarczą i handlową, szczególnie wymianą handlową Polski z państwami Unii Europejskiej i z innymi krajami. Dowiesz się jak profesjonalnie zarządzać transakcjami i rozliczeniami w handlu międzynarodowym oraz jak prowadzić skuteczne działania lobbystyczne i marketingowe.

Zajęcia prowadza praktycy z międzynarodowych korporacji i instytucji. Wykorzystują aktywne metody nauki:: gry biznesowe, warsztaty problemowe, case studies i dyskusje

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • znajomość zasad i przepisów obowiązujących w handlu międzynarodowym i w ramach poszczególnych organizacji międzynarodowych, w tym regulacji unijnych,
 • znajomość umów międzynarodowych dotyczących handlu: dwu- i wielostronnych,
 •  umiejętność prowadzenia transakcji i rozliczeń w handlu międzynarodowym,
 • umiejętność kierowania procesami handlowymi i logistycznymi,
 • umiejętność negocjowania,
 • umiejętność prowadzenia działań marketingowych i lobbystycznych.

Przedmioty specjalizacyjne:

V semetr

 • Handel w regionie Azji i Bliskiego Wschodu
 • Umowy o strefach wolnego handlu na świecie
 • Regulacje handlowe w ramach Międzynarodowej Organizacji Handlu
 • Regulacje Unii Europejskiej w zakresie handlu międzynarodowego
 • Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu
 • Globalne porozumienie w sprawie handlu usługami
 • Seminarium dyplomowe/Praca projektowa I

VI semestr

 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Europejski Bank Centralny
 • Międzynarodowe Prawo Gospodarcze
 • Firma w gospodarce globalnej
 • Polityka handlowa  państw rozwijających się
 • Rozliczenia w handlu międzynarodowym
 • Dokumenty przewozowe w handlu międzynarodowym
 • Seminarium dyplomowe/Praca projektowa II

Opłaty za studia

studia licencjackie 3-letnie

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarnestudia niestacjonarne
semestr semestr 4 ratysemestr semestr 4 raty
Handel zagraniczny w dobie globalizacji3540 zł885 zł2940 zł735 zł
Studia europejskie
Transport, spedycja, logistyka