Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejEkonomia menedżerska

Typ studiów Studia I stopnia licencjackie
Kierunek Ekonomia
Specjalność Ekonomia menedżerska
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 3 lata
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis specjalności

Na tej specjalności nauczysz się swobodnie poruszać w środowisku biznesowym. Poznasz nowoczesne narzędzia IT oraz tajniki tworzenia profesjonalnych prezentacji. Dzięki ćwiczeniom i warsztatom rozwiniesz umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, pracy w zespole, czytania i analizowania danych.

Studia przygotują Cię do wspierania strategicznych procesów decyzyjnych w firmie, bo będziesz lepiej rozumieć i trafniej przewidywać procesy zachodzące we współczesnej, globalnej gospodarce.

Specjalność realizowana jest z wykorzystaniem aktywnych form nauki: symulacji decyzyjnych, gier biznesowych, case studies i dyskusji.

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • kompetencje przywódcze,
 • kompetencje komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole i rozdzielania zadań,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji,
 • znajomość nowoczesnych narzędzi IT wykorzystywanych w biznesie,
 • umiejętność czytania i analizowania danych,
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • kompetencje analityczne.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Gry strategiczne             
 • Psychologia biznesu      
 • Zarządzanie projektami biznesowymi  
 • Etyka w biznesie, Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa          
 • Przywództwo w biznesie            
 • Komunikacja międzykulturowa               
 • Negocjacje biznesowe
 • Praktyczne zastosowania statystyki w biznesie
 • Techniki pozyskiwania i przetwarzania danych (data mining)    
 • Rozwiązania informatyczne w biznesie
 • Seminarium dyplomowe/Praca projektowa

Kariera

Po studiach na specjalności ekonomia menedżerska możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • stanowiska kierownicze średniego szczebla w małych i dużych firmach wszystkich branż,
 • korporacje międzynarodowe,
 • działy finansowe i operacyjne,
 • jako analityk finansowy, analityk rynków,
 • administracja publicza i instytucje Unii Europejskiej,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy konsultingowe.

Opłaty za studia

studia licencjackie 3-letnie

Ekonomia studia stacjonarnestudia niestacjonarne
semestr semestr 4 ratysemestr semestr 4 raty
Analiza ekonomiczna i biznesowa3960 zł990 zł3420 zł855 zł
Ekonomia menedżerska