Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejAdministracja rządowa

Typ studiów Studia I stopnia licencjackie
Kierunek Administracja
Specjalność Administrowanie państwem
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 3 lata
Tryb studiów niestacjonarne

Opis modułu specjalnościowego

Państwo to szczególna organizacja, funkcjonująca w oparciu o złożone systemy prawne, ekonomiczne i społeczne. Wybierając moduł administracji rządowej, zdobędziesz szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania administracji państwowej, zależności i oddziaływań między państwem a społeczeństwem. Przygotujesz się do efektywnego zarządzania i organizowania pracy w urzędach centralnych i ministerstwach.

Kariera

Po studiach na specjalności administrowanie państwem możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

  • ministerstwa i centralne urzędy państwowe,
  • ambasady,
  • krajowe zarządy firm i organizacji,
  • krajowe przedstawicielstwa instytucji międzynarodowych,
  • media.

Opłaty za studia

studia licencjackie 3-letnie

Administracja studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty
Administracja europejska 1800 zł 450 zł
Administracja samorządowa
Administracja organizacji pozarządowych
Administracja rządowa
Administracja porządku publicznego