Typ studiów Studia I stopnia licencjackie
Kierunek Administracja
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 3 lata
Tryb studiów niestacjonarne

Studia na tym kierunku to idealny wybór dla wszystkich, którzy poszukują wszechstronnej wiedzy i konkretnych umiejętności niezbędnych w pracy nowoczesnego administratora. W czasie studiów nauczysz się sprawnie organizować pracę biura, korzystając ze specjalistycznych programów informatycznych. Dowiesz się także, jak przygotowywać dokumenty administracyjne. Oprócz standardowej nauki języka obcego możesz wybrać kurs branżowego języka angielskiego. Studia przygotują Cię do pracy w służbie cywilnej oraz do wszechstronnego administrowania w firmach prywatnych i instytucjach publicznych. Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, obejmujące profesjonalną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. 

Program studiów realizowany jest w trzech blokach konsekwetnie kształtujących Twoją wiedzę i kompetencje:

 • I rok

  Blok wprowadzający - solidne podstawy wiedzy. Zdobywasz podstawowe umiejętności warsztatowe i metodologiczne ułatwiające dalsze studiowanie oraz wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych, w tym ekonomicznych.

 • II rok

  Blok wiedzy kierunkowej - przedmioty ściśle związane z kierunkiem finanse i rachunkowość. Zdobywasz aktualną wiedzę, która buduje solidne podstawy i kompetencje zawodowe, przygotowując cię do wyboru specjalności oferowanych od trzeciego roku studiów.

 • III rok

  Blok specjalizacyjny - nauka oparta na praktyce zawodowej. Przy stałym wsparciu mentorów, realizujesz praktyczne projekty, często w konkretnych firmach. Taka praktyka zdecydowanie wyróżni cię na rynku pracy.

Kariera

Po studiach na kierunku administracja możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • ministerstwa i centralne urzędy państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich poziomów
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • działy administracyjne przedsiębiorstw z wszystkich branż
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • korporacje międzynarodowe
 • instytucje i organizacje państwowe i samorządowe
 • organizacje pozarządowe
 • ambasady
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • media

Opłaty za studia

studia licencjackie 3-letnie

Administracja studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty
Administracja europejska 1800 zł 450 zł
Administracja samorządowa
Administracja organizacji pozarządowych
Administracja rządowa
Administracja porządku publicznego