Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejAdministracja porządku publicznego

Typ studiów Studia I stopnia licencjackie
Kierunek Administracja (e-learning)
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 3 lata
Tryb studiów Przez Internet

Opis modułu specjalnościowego

Studia na tym module uczą umiejętnego kierowania złożonymi procesami w centralach i agendach policji, straży miejskiej, czy straży granicznej. Zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat zasad, instrumentów i form działania w systemie bezpieczeństwa państwa na wszystkich szczeblach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Poznasz specyfikę działania i kompetencje podmiotów wyspecjalizowanych oraz rozwiązania instytucjonalne przeznaczone do zarządzania w sytuacjach kryzysowych i w stanach nadzwyczajnych.

Kariera

Po studiach na specjalności administrowanie służbami porządku publicznego możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

  • publiczne i niepubliczne podmioty bezpieczeństwa wewnętrznego, na poziomie rządowym i samorządowym,
  • formacje wyspecjalizowane m.in. w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i służbach specjalnych,
  • instytucje zabezpieczające i wspomagające,
  • centra zarządzania kryzysowego.

Opłaty za studia

studia licencjackie 3-letnie

Administracja (e-learning) studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty
Administracja europejska 1800 zł 450 zł
Administracja samorządowa
Administracja organizacji pozarządowych
Administracja rządowa
Administracja porządku publicznego