Typ studiów Studia I stopnia licencjackie
Kierunek Administracja (e-learning)
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 3 lata
Tryb studiów Przez Internet

Opis kierunku

Studia na tym kierunku to idealny wybór dla wszystkich, którzy poszukują wszechstronnej wiedzy i konkretnych umiejętności niezbędnych w pracy nowoczesnego administratora. W czasie studiów nauczysz się sprawnie organizować pracę biura, korzystając ze specjalistycznych programów informatycznych. Dowiesz się także, jak przygotowywać dokumenty administracyjne. Oprócz standardowej nauki języka obcego możesz wybrać kurs branżowego języka angielskiego. Studia przygotują Cię do pracy w służbie cywilnej oraz do wszechstronnego administrowania w firmach prywatnych i instytucjach publicznych. Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, obejmujące profesjonalną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. 

Na czym to polega?

Uczysz się ze specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych w dowolnym czasie i miejscu. Masz stały kontakt ze swoją grupą i z wykładowcą. Wykładowca na bieżąco nadzoruje całą grupę, ale i indywidualne osoby, aby pracowały na forum nad zadaniami i ćwiczeniami przygotowującymi do zaliczenia, czy zdania egzaminu. W każdej chwili możesz poprosić wykładowcę o indywidualną pomoc w systemie konsultacji.

Egzaminy końcowe odbywają się na terenie Uczelni, w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Pamiętaj, że studiując za pomocą metod i technik kształcenia na odległość jesteś pełnoprawnym studentem Uczelni Łazarskiego, a co za tym idzie masz pełne prawo do korzystania z naszej oferty zniżek i stypendiów. Program studiów nie różni się od tradycyjnych studiów, absolwent otrzymuje zatem dyplom Uczelni Łazarskiego, taki sam jak w przypadku ukończenia tradycyjnych studiów niestacjonarnych.

Kariera

Po studiach na kierunku administracja możesz podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • ministerstwa i centralne urzędy państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich poziomów
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • działy administracyjne przedsiębiorstw z wszystkich branż
 • średnie i duże przedsiębiorstwa
 • korporacje międzynarodowe
 • instytucje i organizacje państwowe i samorządowe
 • organizacje pozarządowe
 • ambasady
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • media

Opłaty za studia

studia licencjackie 3-letnie

Administracja (e-learning) studia niestacjonarne
semestr semestr 4 raty
Administracja europejska 1800 zł 450 zł
Administracja samorządowa
Administracja organizacji pozarządowych
Administracja rządowa
Administracja porządku publicznego