Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPrawo podatkowe

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Specjalizacja Prawo podatkowe
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis modułu specjalnościowego

Moduł pozwala na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz jego poszczególnych konstrukcji – indywidualnych rodzajów podatków tworzących polski system podatkowy. Zajęcia umożliwią Ci poznanie źródła systemu podatkowego, zrozumiesz jego najważniejsze zasady i reguły uporządkowania. Dowiesz się, jakie skutki ekonomiczne wywołują określone rozwiązania prawno-podatkowe oraz jak kształtują się zależności między instytucjami ogólnego prawa podatkowego, a poszczególnymi konstrukcjami podatkowymi.

Opiekun - prof. dr hab. Artur Kuś

Zagadnienia specjalnościowe

  • Podatki lokalne
  • Podatki państwowe
  • Postępowanie podatkowe
  • Cło i podatki w obrocie zagranicznym
  • Międzynarodowe prawo podatkowe

Kariera

Po studiach na tej specjalizacji znajdziesz pracę w:

  • działach finansowo-rozliczeniowych przedsiębiorstw,
  • organach administracji państwowej i samorządowej,
  • urzędach i izbach skarbowych,
  • kancelariach podatkowych.