Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPrawo lotnicze

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Specjalizacja Prawo lotnicze
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis modułu specjalnościowego

Moduł przygotuje Cię do pracy na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym prawem lotniczym. Zdobędziesz gruntowną wiedzę na temat krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa lotniczego – zarówno publicznego, jak i prywatnego. Zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności za wypadki lotnicze, prawnych aspektów żeglugi powietrznej i badania wypadków lotniczych. Rozwiniesz praktyczne umiejętności interpretowania i stosowania przepisów, zasad oraz procedur prawa lotniczego.

Opiekun - dr. hab. Anna Konert profesor Uczelni Łazarskiego.

Zagadnienia specjalnościowe

 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Problemy właściwości prawa i jurysdykcji
 • Administracja lotnictwa cywilnego
 • Konwencje lotnicze regulujące żeglugę powietrzną
 • Lotnicze organizacje międzynarodowe
 • Dostęp do rynku transport lotniczego
 • Prawa trasowe, prawa operacyjne
 • Zasady ustalania taryf

Kariera

Po studiach na tej specjalizacji znajdziesz pracę w:

 • instytucjach związanych z lotnictwem, m.in. Urzędzie Lotnictwa Cywilnego czy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 • liniach i portach lotniczych,
 • polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.