Oferta

Studia:
MPA

 • Wymiar godzinowy:

  486 godzin

  • ilość semestrów: 3
  • koniec rekrutacji: 30 września 2016r.
  • początek zajęć: październik 2016r.

   10% zniżki przy zapisie do 30 CZERWCA!!!

  Dla kogo?

  Osoby widzące się na ścieżce kariery państwowej i samorządowej, politycy, parlamentarzyści, samorządowcy, radni, urzędnicy państwowi i samorządowi, menedżerowie w spółkach skarbu państwa, lokalni liderzy, szefowie instytucji publicznych i  organizacji pozarządowych, osoby chcące poświęcić się służbie publicznej, inni zainteresowani.

  Atuty

  Program MPA jest :

  1. Unikatowym i pierwszym tego typu w skali całej Polski
  2. Kompleksowym programem obejmującym różne zagadnienia
  3. Dobrym przygotowaniem do kariery w sferze publicznej
  4. Nowoczesnym podejściem do zarządzania 
  5. Programem dla każdego urzędnika, działacza publicznego, polityka
  6. Okazją do nawiązania wielu cennych kontaktów
  7. Prowadzony przez doświadczonych praktyków
  8. Nastawiony na rozwój osobisty, który będzie procentował w przyszłości
  9. Oparty o ćwiczenia, praktyczne przykłady, studia przypadków
  10. Prowadzony w doskonałej atmosferze koleżeńskości, zespołowości i życzliwości
  11. Programem dobrze zorganizowanym i zarządzanym
  12. Programem z minimalnym poziomem stresu
  13. Programem, w którym każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowane wsparcie
  14. Programem, podczas którego każdy uczestnik wypracowuje treści przydatne w pracy
  15. Programem, którego ukończenie będzie nobilitować przez całe życie

   

  Przesłanki i cele studiów?

  • Zaszczepienie jego uczestnikom pozytywnej i konstruktywnej filozofii zarządzania sferą publiczną i instytucjami publicznymi
  • Zapoznanie z najlepszymi doświadczeniami i praktykami w tym zakresie, 
  • Dostarczenie wiedzy, narzędzi i metod do budowania strategii i programów rozwoju regionalnego, sektorowego, branżowego, lokalnego itp.
  • Nauczenie sprawnego poruszania się w strukturach i finansach publicznych,
  • Zbudowanie programu osobistego rozwoju kompetencji potrzebnych osobom uczestniczącym w zarządzaniu państwem oraz jego stosunkami zewnętrznymi

  Potrzeba podniesienia poziomu profesjonalnego zarządzania strukturami i instytucjami publicznymi i uzupełnienia kompetencji menedżerskich i społecznych, podniesienie efektywności (finansowej, społecznej, rozwojowej) działania w sferze publicznej.

  Program MPA kształci państwowotwórczą elitę nowoczesnej administracji, w tym centralnej i samorządów terytorialnych, przygotowuje do tworzenia  wizji i budowania programów strategicznego i zrównoważonego rozwoju państwa i jego struktur oraz daje uczestnikowi instrumentarium i wiedzę będące istotnym elementem jego przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

   

  Organizacja zajęć

  •  Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.
  • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 16 miesięcy.
  • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   

   

 • I. Wykład inauguracyjny

  II. Filozofia i podstawy państwa 

  III. Przygotowanie osobiste do zarządzania sferą publiczną i instytucjami publicznymi           

  IV. Między obywatelem a państwem           

  V. Państwo a gospodarka                   

  VI. Społeczna, edukacyjna i socjalna rola państwa                     

  VII. Zarządzanie strategiczne                             

  VIII. Zarządzanie rozwojem regionalnym, lokalnym, przestrzennym               

  IX. Struktury państwa i zarządzanie nimi                     

  X. Budżety i finanse w administracji publicznej                   

  XI. Zarządzanie kryzysowe państwem                                 

  XII. Stosunki międzynarodowe                                    

  XIII. Rozwój zrównoważonego państwa                               

  XIV. Seminarium dyplomowe i obrona prac   

  • dr Małgorzata Gałązka - Sobotka

   Doktor nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem . Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

  • Mariusz Wawer

   Absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie Associate Director w Havas PR Warsaw, największej sieciowej agencji PR w Polsce, gdzie kieruje Praktyką Energy&Infrastructure. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w strategicznym doradztwie komunikacyjnym dla polskich i globalnych firm z branży energetycznej, przemysłowej oraz Telco. Prowadził działania PR i PA dla kilkudziesięciu inwestycji energetycznych. Wspierał liczne procesy restrukturyzacji oraz M&A. Doradzał m.in: Energa SA, PGE, Polish Energy Partners, DONG Energy, E.ON, ZAK SA, Aldesa, PKP CARGO, HSBC, IBM, 3M, Sikorsky Aircraft.

  • Piotr Koj

   Studia z zakresu historii, prawa i administracji, działacz społeczny, samorządowy i oświatowy, wychowawca, nauczyciel, przewodniczący ZHR i członek jego władz przez wiele lat, wieloletni wicedyrektor i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Bytomiu, 2006-2012 prezydent miasta Bytomia, członek zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 2012-2014 doradca Marszałka Województwa Śląskiego, 2002-2014 prezes Bytomskiego Klubu Samorządowego.

 • Studia
  MBA
  czesne 3 raty 6 raty 9 raty
  MPA 17700 zł 17700 zł 18900 zł 19500 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
  • 10 % zniżki przy zapisie do 30 CZERWCA!!!**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
  tytułem „ckp_MPA_2016/2017”

 •  WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku MPA jest posiadanie dyplomu magisterskiego
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322
do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego