Oferta

Studia:
MBA IT

 • Wymiar godzinowy:

  432 godzin

  • ilość semestrów: 3
  • Koniec rekrutacji: 30 września 2016r.
  • Poczatek zajęć: październik 2016r.

   10% zniżki przy zapisie do 30 CZERWCA!!!

  Dla kogo?

  Osoby, które ukończyły studia magisterskie, w szczególności osoby, które planują, chcą lub objęły stanowiska menedżerskie i pragną podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT, a także właściciele małych i średnich firm z branży IT i ICT oraz konsultanci i doradcy biznesowi z obszaru IT.

   

  Atuty

  • Pierwszy taki program MBA sprofilowany na branżę IT w Polsce
  • Kompleksowy program studiów
  • Wykładowcy to fachowcy z praktyką biznesową
  • Wielu wykładowców to menedżerowie IT z doświadczeniem
  • Przygotowanie do kariery menedżerskiej
  • Pogłębienie wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania
  • Podniesienie własnej wartości na rynku pracy
  • Interaktywne formy prowadzenia zajęć
  • Prace zaliczeniowe związane z własną pracą zawodową

   

  Przesłanki i cele studiów?

  Przygotowanie uczestnika do objęcia wyższych funkcji menedżerskich, zdobycie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem, działem lub pionem w całej firmie, przygotowanie do prowadzenia firmy lub uczestnictwa w zarządzie.

  Studia przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy są specjalistami w swojej branży i zajmują pozycje zawodowe, dające perspektywę rozwoju i awansu w kierunku zarządzania określonym obszarem, całą firmą lub jej oddziałem. Są pomyślane jako uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie szeroko pojętego zarządzania, z ukierunkowaniem na specyfikę ich branży. Studia dają kompetencje ludziom z obszaru IT, by być partnerem „biznesu”, innych działów firmy na poziomie zarządczym i strategicznym, by rozumieć firmę jako całość i wiedzieć jak pro-aktywnie wspomóc inne obszary / działy narzędziami IT. Często wspaniali specjaliści z zakresu technicznego, np. IT lub ICT, mogliby kierować firmą lub jej strukturą, ale na przeszkodzie stoją braki w kompetencjach zarządczych – te studia są po to, by je wyeliminować i przygotować uczestników do wspaniałych karier.

   

  Organizacja zajęć

  •  Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.
  • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 16 miesięcy.
  • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   

   

 • 1. Wykład inauguracyjny   

    
  2. Zarządzanie 

  • Czym jest, koncepcje i trendy w zarządzaniu
  • Dziesięć stałych zadań menedżera
  • Zarządzanie projektami
  • Narzędzia IT w zarządzaniu firmą
  • Planowanie pracy
  • Łańcuch dostaw (supply-chain) i gospodarka materiałowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie jakością

  3. Ekonomia menedżerska  

  • podstawy mikroekonomii
  • podstawy makroekonomii
  • biznesplan
  • statystyka w biznesie
  • metody i narzędzia analizy zarządczej

  4. Zarządzanie strategiczne 

  • misja, wizja i wartości
  • wytyczanie celu
  • docelowa grupa klientów, ich segmentacja
  • Strategia firmy i jej formułowanie
  • analiza SWOT i Zrównoważona Karta Wyników (BSC)
  • strategie pozycjonowania firmy na rynku
  • CSR i etyka biznesu

  5. Ład organizacyjny a IT   

  • Organizacja wewnętrzna firmy / organizacji
  • Procesy w przedsiębiorstwie
  • Kultura organizacyjna
  • Organizacja czasu, zarządzanie czasem zespołu
  • Rola IT w budowaniu i ewolucji ładu organizacyjnego (struktury, procesów, czasu)

  6.    Zarządzanie kapitałem ludzkim – HRM  

  • koncepcje zarządzania ludźmi
  • zarządzanie rozwojem i kompetencjami ludzi
  • zarządzanie wynagrodzeniami
  • systemy ocen pracowniczych
  • Struktura firmy i jej ewolucja, opisy stanowisk, podział pracy
  • Zarządzanie zatrudnieniem, outsourcing, ścieżki kariery
  • Coaching podległych pracowników i menedżerów
  • Work/Life-Balance, równouprawnienie, dyskryminacja, mobbing
  • gamifikacja biznesu

  7. Finanse zarządcze, ryzyka, budżetowanie   

  • Zarządzanie finansami
  • Rachunkowość zarządcza
  • Ryzyka finansowe
  • Budżety działów i zarządzanie budżetami
  • Gra/ case (grupy walczą o budżet między sobą)
  • Cash-flow
  • Zarządzanie kosztami

  8. Propedeutyka prawa, budowanie i zawieranie umów    

  • podstawy prawa, jego klasyfikacja, język prawniczy
  • ochrona danych,
  • prawo autorskie
  • przepisy dotyczące Internetu i komunikacji przez niego
  • umowy z wykonawcami, dostawcami, klientami
  • zagadnienia prawne ważne dla IT
  • odpowiedzialność zarządu spółki, kodeks spółek

  9. Marketing i sprzedaż a IT 

  • Organizacja pro-sprzedażowa i wsparcie sprzedaży
  • Zarządzanie portfelem klientów
  • Zarządzanie sprzedażą, kanały sprzedaży
  • Planowanie i prognozowanie sprzedaży
  • Podstawy marketingu
  • Ceny, kalkulacja cen
  • E-marketing, e-biznes, Internet
  • Rola IT w marketingu
  • Negocjacje
  • Systemy CRM
  • Bazy danych

  10.  Zarządzanie obszarem IT  

  • Rola IT w organizacji i jego architektura
  • Procesy utrzymania IT
  • Zakupy IT
  • Sieci komputerowe
  • Klasyfikacja systemów IT wg obszarów biznesu i funkcjonalności
  • Centra przetwarzania danych
  • Bezpieczeństwo systemów IT
  • Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania
  • Outsourcing usług IT
  • Zarządzanie projektami IT
  • Wdrażanie systemów IT w firmie
  • Trendy IT, rynek IT
  • Specyfika zarządzania firmą branży IT

  11. Psychologia biznesu, przywództwo  

  • przywództwo i budowanie autorytetu
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzanie konfliktem
  • zarządzanie przez cele
  • komunikacja interpersonalna
  • zarządzanie rozmową i zebraniem
  • budowanie i zarządzanie zespołem
  • zarządzanie sobą i karierą
  • trudne sytuacje szefa
  • Etykieta i savoir-vivre w biznesie

  12.  Komunikacja w firmie, PR zewnętrzny i wewnętrzny, CSR 

  • system komunikacji w firmie
  • systemy MIS
  • budowanie wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz
  • narzędzia komunikacji
  • profesjonalne prezentacje, ich przygotowanie i zarządzanie nimi
  • systemy wspomagania decyzji
  • zarządzanie wiedzą
  • zarządzanie aktywnością w mediach społecznościowych


  13.  Seminarium dyplomowe / obrona prac   

  Program studiów obejmuje łącznie 432 godzin zajęć:

   

  • WYKŁADY i KONWERSATORIA
  • WARSZTATY
  • ĆWICZENIA
  • SEMINARIUM

   

  Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje DYREKTOR PROGRAMU,  dr Aleksander Kisil

  • Dr Marian Krupa

   W latach 2007 – 2012 pełnił na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję kierownika jakości. Ponadto prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadził zajęcia jako „visiting profesor” w: The Polytechnics Institute of Portalegre, Portalegre, Portugalia (2006), FH Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft – Bielefeld, Niemcy (2005), Zagreb School of Economics and Management, Zagrzeb, Chorwacja (2005, 2007).
   Jego specjalizacja naukowa to organizacja i  zarządzanie w ujęciu interdyscyplinarnym, integralnym, holistycznym z perspektywy takich zagadnień jak: filozoficzne i metodologiczne podstawy nauki o zarządzaniu, zarządzanie zintegrowane, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami wdrożeń systemów klasy ERP i Business Intelligence, informatyzacja zarządzania, zarządzanie poprzez konflikt, ryzyko i niepewność, zarządzanie informacją i komunikacją. Obronił pracę doktorską w 2003 roku nt. „Zarządzanie współczesną organizacją w perspektywie aksjologicznej. W kierunku doskonałości organizacyjnej”. Jest absolwentem: Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000) oraz Pitman Business College w Vancouver, Kanada (1993).

  • Mgr Krzysztof Biniek MBA

   Wieloletni dyrektor w branży energetycznej, konsultant Ernst&Young w tej branży.

  • Przemysław Buczkowski

   Adwokat, partner zarządzający kancelarii „Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci” sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

  • Mgr inż. Zbigniew Jamroz

  • Mik Kuczkiewicz

   Założyciel & Partner Zarządzający Hay Group Polska, wiodącej firmy konsultingowej w dziedzinie organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (1996 – 2012). Od 2013 r. Partner Zarządzający, Romika Consulting. Zajmuje się m.in. doradztwem biznesowym i organizacyjnym w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania karierą.

  • Mgr Małgorzata Kosiak

  • Mariusz Wawer

   Absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie Associate Director w Havas PR Warsaw, największej sieciowej agencji PR w Polsce, gdzie kieruje Praktyką Energy&Infrastructure. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w strategicznym doradztwie komunikacyjnym dla polskich i globalnych firm z branży energetycznej, przemysłowej oraz Telco. Prowadził działania PR i PA dla kilkudziesięciu inwestycji energetycznych. Wspierał liczne procesy restrukturyzacji oraz M&A. Doradzał m.in: Energa SA, PGE, Polish Energy Partners, DONG Energy, E.ON, ZAK SA, Aldesa, PKP CARGO, HSBC, IBM, 3M, Sikorsky Aircraft.

 • Studia
  MBA
  czesne 3 raty 6 raty 9 raty
  MBA IT 18900 zł 18900 zł 20100 zł 20700 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
  • 10 % zniżki przy zapisie do 30 CZERWCA!!! 

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920

  tytułem „ckp_MBA IT _2016/2017”

 • Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku MBA IT jest posiadanie dyplomu magisterskiego.

   

   ZASADY REKRUTACJI

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
   
   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

PARTNERZY STUDIÓW

do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego