Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 lub B2. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Czas trwania 24 godziny
Poziom B1 lub B2
Minimalna ilość osób 8
Opłata B1/B2 - 480 zł
Minimalna liczba osób 8
Maksymalna liczba osób 15
Liczba godzin kursu 24 (8 spotkań x 3 godziny dydaktyczne)
*1 godzina dydaktyczna = 45 minut
Początek zajęć

25 września 2017 (kurs I)

16 października 2017 (kurs II)

Dni zajęć

poniedziałki i środy

Kurs I: 25/09, 27/09, 02/10, 04/10, 09/10, 11/10, 16/10, 18/10

Kurs II: 16/10, 18/10, 23/10, 25/10, 06/11, 08/11, 13/11, 15/11

Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.20
Cena Poziom B1 - 480pln
Poziom B2 - 480pln
Zapisy na kurs: www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-370 lub 509 657 358
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43