Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 lub B2. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Czas trwania 42 godziny (14 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)
Poziom B1 lub B2
Minimalna ilość osób 6
Opłata B1/B2 - 1050 zł
Minimalna liczba osób 6
Maksymalna liczba osób 12
Liczba godzin kursu 42 (14 spotkań x 3 godziny dydaktyczne)
*1 godzina dydaktyczna = 45 minut
Początek zajęć

29 stycznia 2018 (kurs I)

19 marca 2018 (kurs II)

Dni zajęć

poniedziałki i środy

Kurs I: 29.01, 31.01, 05.02, 07.02, 12.02, 14.02, 19.02, 21.12, 26.02, 28.02, 5.03, 7.03, 12.03, 14.03.

Kurs II: 19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 9.04, 11.04, 16.04, 18.04, 23.04, 25.04, 7.05, 9.05, 14.05, 16.05

Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.20
Cena Poziom B1 - 1050 pln
Poziom B2 - 1050 pln
Zapisy na kurs: www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-370 lub 509 657 358
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43