Uzyskanie stopnia doktora to ważny etap rozwoju zarówno w karierze naukowej, jak i zawodowej. Pozwala odkrywać wiedzę i kształtować nowe umiejętności, które wiążą się nie tylko z większymi możliwościami na rynku pracy, ale również z prestiżem społecznym.

Na Uczelni Łazarskiego umożliwiamy zdobycie stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Uprawnienia do jego nadawania, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, uzyskaliśmy w 2006 roku.

Od tej pory nasze mury opuściło już kilkadziesiąt osób ze stopniem doktora nauk prawnych.

Kształcenie doktorantów i przygotowywanie rozpraw doktorskich w Łazarskim odbywa się w ramach Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych.

Zapraszamy absolwentów naszej oraz innych uczelni wyższych.

Przebieg przewodu

Zobacz, jak przebiega procedura uzyskania stopnia doktora na Uczelni Łazarskiego:

 1. Kontakt z kierownikiem katedry

  zobacz listę
 2. Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (3 egzemplarze)

  Zobacz wykaz wymaganych dokumentów
 3. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora oraz zatwierdzenie tematu pracy doktorskiej

 4. Złożenie pracy doktorskiej

 5. Wyznaczenie recenzentów

 6. Powołanie komisji egzaminacyjnej

 7. Egzamin doktorski

  1. Egzamin z dyscypliny podstawowej - odpowiadającej tematowi rozprawy
  2. Egzamin z dyscypliny dodatkowej - wybranej spośród: filozofii, nauk politycznych, ekonomii, historii
  3. Egzamin z wybranego języka nowożytnego
  Zobacz, czy jesteś zwolniony z tego egzaminu
 8. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

 9. Publiczna obrona pracy doktorskiej

Kontakt

W razie pytań skontaktuj się:

Beata Filus
b.filus@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 309
fax. +48 22 54 35 304

pokój: 361