Wymiar godzinowy 32 h
Koniec rekrutacji 30.09.2016
Terminy zajęć 19 i 20 listopada oraz 26 i 27 listopada
Opłata 1250zł/osoba/szkolenie

Opis szkolenia

Cel:

Celem kursu jest dostarczenie praktycznych narzędzi do poznawania indywidualnej sytuacji  przedsiębiorstwa w kryzysie i zastosowania odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego.

Dla kogo:

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla doradców restrukturyzacyjnych. Ponadto kurs jest przeznaczony dla pracowników firm windykacyjnych, przedsiębiorców oraz osób zarządzających w przedsiębiorstwach, pracowników banków, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników administracji publicznej.

Jak szkolimy:

Zajęcia oparte są na metodzie interaktywnych warsztatów, podczas których wykładowcy razem z Uczestnikami pracują na kompletnej dokumentacji finansowo-księgowej. Wykładowcami są wyłącznie praktycy finansów oraz ekonomii.

Kurs jest uzupełnieniem studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla doradców restrukturyzacyjnych.

ZOBACZ KONIECZNIE Studia podyplomowe: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla doradców restrukturyzacyjnych

Zajęcia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa.

Program

Data

Godziny

Przedmiot

Prowadzący

Liczba Godzin

19.11.2016r.

sobota

10.00-13.15

(w tym 15 min przerwy)

Rachunkowość, podstawowe Zasady Księgowe

dr Roman Seredyński

4

 

13.15-14.00

przerwa na lunch

 

 

19.11.2016r.

sobota

14.00-17.15

(W TYM 15 MIN PRZERWY)

Analiza i ocena ekonomiczna przedsiębiorstwa, przesłanki bankructwa – zagadnienia wstępne (ocena wiarygodności sprawozdań finansowych, przeprowadzenie podstawowej analizy wskaźnikowej, identyfikowanie ryzyk i zagrożeń upadłością przedsiębiorstwa, metody i modele oceny i monitoringu, w tym: model Du Ponta, 5 sił Portera, przepływy pieniężne)

dr Adam Chmielewski

4

20.11.2016r.

niedziela

9.00-12.15

(W TYM 15 MIN PRZERWY)

Rachunek kosztów, budżetowanie i controlling w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie (zaprognozowanie rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych, znaczenie kontrolowania realizacji budżetu oraz reakcji na odchylenia)

Dr Adam Chmielewski

4

 

12.15-13.00

przerwa na lunch

 

 

20.11.2016r.

niedziela

13.00-16.15

(W TYM 15 MIN PRZERWY)

Metodyka i narzędzia analizy finansowej w praktyce (symulacja sprawnego zarządzania firmą w zakresie decyzji finansowych z wykorzystaniem oceny poziomu dźwigni finansowej, generowanej gotówki vs. zobowiązania, wyliczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy) –

Dr Adam Chmielewski

4

26.11.2016r.

sobota

9.00-11.30

(W TYM 15 MIN PRZERWY)

Opracowanie i wybór planu restrukturyzacyjnego (opracowywanie prostych planów restrukturyzacyjnych na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa, poprzedzone postawieniem diagnozy, co do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i doboru narzędzi restrukturyzacji).

Katarzyna Busz

3

26.11.2016r.

sobota

11.45-14.15

(W TYM 15 MIN PRZERWY)

Efektywność procesu restrukturyzacyjnego (określanie celów restrukturyzacji w krótkim i długim horyzoncie czasowym oraz wskazanie w jaki sposób powinny być one realizowane).

dr Anna Raczyńska

3

26.11.2016r.

sobota

14.15-15.00

przerwa na lunch

 

 

26.11.2016r.

sobota

15.00-17.30

(W TYM 15 MIN PRZERWY)

Opracowanie planu restrukturyzacyjnego dla danego przypadku przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Analiza przypadku (celem warsztatów jest opracowywanie przez uczestników planu restrukturyzacyjnego dla wskazanego przypadku przedsiębiorstwa w kryzysie).

Marcin Kubiczek

3

27.11.2016r.

niedziela

9.00-12.15

(W TYM 15 MIN PRZERWY)

Opracowanie planu restrukturyzacyjnego dla danego przypadku przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Analiza przypadku (celem warsztatów jest opracowywanie przez uczestników planu restrukturyzacyjnego dla wskazanego przypadku przedsiębiorstwa w kryzysie).

Małgorzata Anisimowicz

 

4

 

12.15-12.45

Przerwa na lunch

 

 

27.11.2016r.

niedziela

12.45-15.15

(W TYM 15 MIN PRZERWY)

Opracowanie planu restrukturyzacyjnego dla danego przypadku przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Analiza przypadku (celem warsztatów jest opracowywanie przez uczestników planu restrukturyzacyjnego dla wskazanego przypadku przedsiębiorstwa w kryzysie).

 

Andrzej Głowacki

3