Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Uczelnia Łazarskiego

ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl
tel.: centrala +48 22 54 35 430
wybór numeru +48 22 54 35 + numer wewnętrzny

Kontakt dla mediów:

Marta Rogalska

Specjalista ds. PR
m.rogalska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: +48 502 373 147
tel. +48 22 54 35 508
pokój: 37

Biuro Rekrutacji na studia wyższe

sektor F, parter, pok. 63

czynne:
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

email: rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (22) 54 35 555 / 501
kom: 513 037 680

Studia III stopnia
b.filus@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
sektor F, piętro 3, pokój: 361

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego

sektor E, parter, pok. 56

czynne:
od poniedziałku do piątku 8:30-16:00

email: ckp@lazarski.edu.pl
telefon: 22 54-35-322

Kierownik Rektoratu

Renata Załęcka

rektor@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 403
fax. 22 54 35 407
pokój: 127

Sekretarz Uczelni

Krystyna Fórmaniak

k.formaniak@lazarski.edu.pl
tel.: +48 22 54 35 401
pokój: 208

Kontroler Finansowy

Krystyna Enow

kontroling@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 308
pokój: 305

Asystentka Prezydenta

Katarzyna Kusal

biuro.prezydenta@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 400
fax. +48 22 54 35 408
pokój: 403

Starszy Specjalista ds. bhp i ppoż.

Zbigniew Olejnik

zbigniew.olejnik@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 484
pokój: 026

Pełnomocnik Prezydenta ds. Klubu Absolwenta

Gracjan Krupski

g.krupski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 386
pokój: 9 (sektor F, piętro 9.)

Dziekan Wydziału Medycznego

prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

p.zaborowski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 331
pokój: 303a

Prodziekan ds. studenckich

dr med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

e.szaroszyk@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 336
pokój: 301a

Prodziekan ds. kształcenia przedklinicznego

prof. dr hab. med. Jarosław Wysocki

j.wysocki@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 334
pokój: 301

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego ds. rozwoju

dr Paweł Olszewski

pawel.olszewski@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 337
pokój: 301a

Asystentka Dziekana Wydziału Medycznego

Anna Demska

a.demska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 330
pokój: 301

Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycznego

Katarzyna Dołkowska

k.dolkowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 333
pokój: 302

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 332
pokój: 302

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dr hab. Wojciech Bieńkowski

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
pokój: 363, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych, p.o. Program Director Bachelor of Arts in Business Economics

dr Łukasz Konopielko

sekretariat.eiz@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 327
pokój: 363, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych

dr hab. Krzysztof Łazarski

k.lazarski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 556
pokój: 602, p. VI, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich

dr inż. Paweł Najechalski

pawel.najechalski@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 327
pokój: 363b, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. dydaktyki i współpracy międzynarodowej

dr Martin Dahl

m.dahl@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 563
pokój: 603, p. VI, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. nauczania na odległość

mgr/MBA Artur Wojno

a.wojno@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
pokój: 363b, p. III, sektor F

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. jakości kształcenia

dr Adrian Chojan

adrian.chojan@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 563
pokój: 603, p. VI, sektor F

Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą

mgr Adam Figurski

a.figurski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 545
pokój: 604, p. VI, sektor F

Dyrektor ds. studiów anglojęzycznych niewalidowanych

dr Ostap Kushnir

o.kushnir@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 551
pokój: 605, p. VI, sektor F

Konsultant ds. naukowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Magdalena Kos

m.kos@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 360
pokój: 363, p. III, sektor F

Sekretariat Wydziału

Magdalena Grabarczyk

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
fax. +48 22 54 35 326
pokój: 363, p. III, sektor F

Dziekanat studiów anglojęzycznych

validated.studies@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 369
pokój: 362, p. III, sektor F

Kierownik Dziekanatu

Jolanta Główka

j.glowka@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 302
pokój: 363c, p. III, sektor F

Dziekanat studiów polskojęzycznych

dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 320
pokój: 362, p. III, sektor F

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Mieczysław Błoński

m.blonski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
pokój: 361 A

Prodziekan Wydziału ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr hab. Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 314
pokój: 361b

Prodziekan Wydziału ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. Artur Kuś

artur.kus@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 314
pokój: 361b

Prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych

mgr Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 317
pokój: 268

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Beata Filus

b.filus@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
fax. +48 22 54 35 304
pokój: 361

Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji

Bożenna Brzozowska

b.brzozowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 313
pokój: 361c

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 311312
fax. +48 22 54 35 310
pokój: 361c

Sekretariat CKP

ckp@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 322
pokój: 56

Sekretariat Studium Języków Obcych

jezyki.obce@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 370
pokój: 132 (sektor D, I piętro)

Kierownik Działu Programów Międzynarodowych

Monika Tkaczyk

Koordynator programu staży absolwenckich Erasmus+
leonardo@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 361
fax. +48 22 54 35 363
pokój: 38a

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Karolina Borowska

k.borowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
fax. +48 22 54 35 363
pokój: 38a

Konsultant ds. Studentów Przyjeżdżających

Anna Roniker

erasmus@lazarski.edu.pl

Konsultant ds. Studentów Wyjeżdżających
erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
fax. +48 22 54 35 363
pokój: 38a

Wypożyczalnia, Czytelnia

biblioteka@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 390
pokój: 141

Kierownika Działu Praktyk i Karier

Anna Kosińska

kariera@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 382
pokój: 308

Konsultant ds. praktyk studenckich

Klaudia Krasuska

kariera@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 382
pokój: 308

Dyrektor Działu Organizacji Zajęć Dydaktycznych

Monika Borkowska

planowanie@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 420
pokój: 302

Organizacja Zajęć Dydaktycznych

Katarzyna Rysler

planowanie@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 420
pokój: 302

Organizacja Zajęć Dydaktycznych

Anna Stachowicz

planowanie@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 420
pokój: 302

Rekrutacja

rekrutacja@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 555
tel. +48 22 54 35 501
tel. +48 22 54 35 502
tel. +48 22 54 35 505

pokój: 63

Marketing

marketing@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 513
pokój: 39

Kontakt dla mediów:

Marta Rogalska

Specjalista ds. PR
m.rogalska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: +48 502 373 147
tel. +48 22 54 35 508
pokój: 37

Kierownik Rekrutacji i Marketingu Rekrutacyjnego

Monika Eitel

m.eitel@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 504
pokój: 63

Specjalista ds. rekrutacji

Katarzyna Rusinowicz

k.rusinowicz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 501, 505555
pokój: 63

Specjalista ds. rekrutacji

Anna Kuska

a.kuska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 502
pokój: 63

Konsultant ds. rekrutacji studentów zagranicznych

Marzena Słowik

recruitment@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 368
pokój: 63

Konsultant ds. rekrutacji studentów zagranicznych

Vladyslav Topychkanov

v.topychkanov@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 368
pokój: 63

Specjalista ds. eventów marketingu rekrutacyjnego

Karol Floriańczyk

karol.florianczyk@lazarski.pl
tel. +48 513 037 957
pokój: 39

Specjalista marketingu rekrutacyjnego ds.agencji rekrutacyjnych

Justyna Murawska

j.murawska@lazarski.edu.pl
tel. +48 513 037 550
pokój: 39

Kierownik komunikacji i usług marketingowych

Sylwia Solawa-Wrzosek

s.wrzosek@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 359
pokój: 37

Administrator strony internetowej

Michał Fórmaniak

m.formaniak@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 329
pokój: 37

Grafik

Małgorzata Siwa

grafik@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 511
pokój: 37

Specjalista ds. marketingu

Magdalena Mieczkowska

m.mieczkowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 512
pokój: 37

Kontakt dla mediów:

Marta Rogalska

Specjalista ds. PR
m.rogalska@lazarski.edu.pl
tel. kom.: +48 502 373 147
tel. +48 22 54 35 508
pokój: 37

Koordynator Obsługi Studentów Zagranicznych

Łukasz Wieczorek

l.wieczorek@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 516
fax. +48 22 54 35 506
pokój: 35

Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

j.mosinska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 559
pokój: 2 (9 piętro)

Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich

us.institute@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 353
pokój: 262

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 454
pokój: 4 (9 piętro)

Instytut Prawa Ochrony Zdrowia

j.mosinska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 559
pokój: 1 (9 piętro)

Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych

ibies@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 553
pokój: 5 (9 piętro)

Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego

m.leciejewicz@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 314

Instytut Studiów Interdyscyplinarnych

maria.libura@lazarski.pl

Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania

ispiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 563
pokój: 12 (9 piętro)

Instytut Kryminalistyki i Kryminologii

tel. 22 54 35 554
pokój: 3, IX piętro sektor F

Centrum Logistyki i Innowacji

a.laskowska@lazarski.edu.pl

Instytut Bliskiego Wschodu w Warszawie

tel. +48 22 54 35 326

Kwestura - obsługa studentów i wypłaty stypendiów

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 463
pokój: 203

Kwestura

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 461
pokój: 201

Płace

kwestura@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 462
pokój: 202

Kasa

tel. +48 22 54 35 464
pokój: 5

Dział Spraw Osobowych

kadry@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 471
fax. +48 22 54 35 471
pokój: 207

Konsultant ds. administracji

Anna Kobylińska

administracja@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 480
pokój: 31

Dyrektor Działu Administracji

Beata Kozińska

administracja@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 409
pokój: 31a

Koordynator ds. inwestycji

Włodzimierz Pietrzak

w.pietrzak@lazarski.edu.pl
tel. 22 54 35 484
pokój: 026

Klub Absolwenta

klub.absolwenta@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 386
pokój: 44 (sektor D, parter)

Specjalista ds. Nieruchomości

Dagmara Madany

d.madany@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 404
pokój: 208

Konsultant ds. zakwaterowania studentów

Anna Luboch-Łebek

accommodation@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 515
pokój: 208

Studium Wychowania Fizycznego

sport@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 482
pokój: 112

Koordynator ds. Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych

Ewelina Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 340
pokój: 130A

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Kacper Różyński

kacper.rozynski@przedsiebiorca.pl
tel. +48 22 54 35 341
pokój: 307

Studencka Poradnia Prawna / Studencki Program Edukacji Zewnętrznej "Prawo na co dzień"

Ewelina Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 318340
pokój: 130A

Oficyna wydawnicza

Henryk Hollender

h.hollender@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 450
pokój: 131

Centrum Informatyczne

it@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 493
pokój: 119

Biuro Rozwoju Uczelni

biuro.rozwoju@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 451
pokój: 305

Klub Absolwenta

klub.absolwenta@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 386
pokój: 44 (sektor D, parter)

Specjalista ds. Nieruchomości

Dagmara Madany

d.madany@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 404
pokój: 208

Konsultant ds. zakwaterowania studentów

Anna Luboch-Łebek

accommodation@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 515
pokój: 208

Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  • godziny dyżurów dla studentów:
    poniedziałek 9:00-11:00
    wtorek 12:00-14:00
    czwartek 9:30-11:00

tel.: +48 22 54 35 482 /559

adres strony: sport.lazarski.pl

adres fb: Sport na Łazarskim

mail: sport@lazarski.pl

 

 

Koordynator ds. Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych

Ewelina Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 340
pokój: 130A

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Kacper Różyński

kacper.rozynski@przedsiebiorca.pl
tel. +48 22 54 35 341
pokój: 307

Studencka Poradnia Prawna / Studencki Program Edukacji Zewnętrznej "Prawo na co dzień"

Ewelina Milan

e.milan@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 318340
pokój: 130A

Oficyna wydawnicza

Henryk Hollender

h.hollender@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 450
pokój: 131

Centrum Informatyczne

it@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 493
pokój: 119