Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Centrum prasowe /

29 czerwca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Prodziekan ds. jakości kształcenia WPiA UŁa, prof. zw. dr hab. Artur Kuś, został powołany na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Nowo powołani sędziowie złożyli dziś ślubowanie w Pałacu Prezydenckim wobec Prezydenta RP.

Prof. zw. dr hab. Artur Kuś jest profesorem nauk prawnych, kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego i wykładowcą Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od października 2015 r. pełni funkcję prorektora ds. jakości kształcenia na WPiA UŁa. Jest autorem publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa celnego, konstytucyjnego, administracyjnego i podatkowego.

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim, fot. Krzysztof Sitkowski, KPRP