Koło zajmuje się zagadnieniami prawa lotniczego, w szczególności kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej i badaniem zdarzeń lotniczych.

Planowana działalność:

  • organizowanie konferencji, seminariów oraz wykładów gościnnych,
  • referaty, dyskusje,
  • street law,
  • opracowywanie newsletterów.

Partnerem Koła Prawa Lotniczego i Kosmicznego AVION jest "Polski Rynek Transportu Lotniczego"

Opiekun Koła:

prof. nadzw. dr hab. Anna Konert

Doktor habilitowany Nauk Prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Stosunków Międzynarodowych UMK, Centrum Studiów Europejskich im. Jean Monnet w Toruniu oraz Wydziału Historii Universite Paris XII w Paryżu. Była stypendystką Uniwersytetu Sorbona w Paryżu (Pantheon-Assas Paris II) oraz stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach pracy dydaktycznej wykładała prawo cywilne na UMK w Toruniu. Uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu. Napisała rozprawę doktorską dotyczącą odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w prawie europejskim i międzynarodowym na Wydziale Prawa na Sorbonie w Paryżu oraz na UMK w Toruniu.
Specjalizuje się w prawie lotniczym, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego za szkody spowodowane pasażerom w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, za odwołanie lub opóźnienie lotu, overbooking, jak również za opóźnienie, uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie bagaży i towarów. Brała udział w licznych konferencjach międzynarodowych oraz szkoleniach z prawa lotniczego europejskiego i międzynarodowego oraz napisała wiele publikacji w tej dziedzinie.

Pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku, we francuskiej kancelarii Maitre Le Moux w Paryżu, w niemieckiej kancelarii Gohmann w Hanowerze oraz w hiszpańsko-portugalskiej kancelarii Raposo Bernardo w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim, zna również język włoski.

Kontakt

Jedną z głównych myśli, która przyświecała tworzeniu Avion, była możliwość współpracy studentów, absolwentów oraz specjalistów z różnych środowisk naukowych.

Nie ograniczamy możliwości uczestniczenia w pracach koła jedynie do osób ściśle związanych z Uczelnią Łazarskiego wierząc, że Koło Prawa Lotniczego i Kosmicznego AVION będzie projektem zrzeszającym ambitnych pasjonatów szczerze poświęconych rozwijaniem wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie prawa, która dodaje skrzydeł!

Spotkania:

  • raz w miesiącu

Kontakt:

prof. nadzw. dr hab. Anna Konert
opiekun koła
a.konert@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 314