Koło zajmuje się pogłębianiem wiedzy prawniczej, rozwijaniem zainteresowań i umiejętności z tematyki prawa konstytucyjnego, w tym praw człowieka, oraz analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Zadania: 

  • pogłębianie wiedzy prawniczej,
  • rozwijanie zainteresowań i umiejętności z tematyki prawa konstytucyjnego, w tym praw człowieka,
  • popularyzowanie wiedzy o prawie konstytucyjnym wśród jednostek organizacyjnych o charakterze edukacyjnym,
  • analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Opiekun naukowy: 

  • prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

Koordynator:

  • mgr Marcin Olszówka

Zarząd koła:

Spotkania:

  • raz na 2-3 tygodnie