Koło zajmuje się prawem materialnym Unii Europejskiej,instytucjami Unii Europejskiej, prawem międzynarodowym publicznym w zakresie dotyczącym Unii Europejskiej.

Zadania:

Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej Eurolex zajmować się będzie działalnością naukową, badawczą i popularyzatorską z zakresu prawa UE i integracji europejskiej. W ramach koła będą działać dwie zasadnicze sekcje ? Prawa ustrojowego UE oraz Prawa materialnego UE. Przedmiotem działalności Sekcji Prawa ustrojowego UE będą zagadnienia dot. instytucji UE, źródeł prawa UE, systemu ochrony prawnej i praw podstawowych w UE. Przedmiotem działalności Sekcji Prawa materialnego  będą zagadnienia swobód i mechanizmów rynku wewnętrznego, prawa konkurencji i wybranych polityk UE. 

Opiekun naukowy:

dr Dominika Harasimiuk

Zarząd koła:

Przewodniczący: Maria Skurzyńska, marysia.skurzynska@gmail.com

Zastępca Przewodniczącego: Ewa Karny, e_karny@hotmail.com

Sekretarz: Kamil Szymura, kamilszym2k@gmail.com

Spotkania:

co tydzień w poniedziałki o godz. 14.30, sala 273