Intensywne repetytoria do egzaminów wstepnych na aplikacje prawnicze

WRZESIEŃ 2017

  • RADCOWSKA
  • NOTARIALNA
  • ADWOKACKA

MOTYWACJA PODCZAS PRACY W GRUPIE!

Z NAMI POZNASZ RECEPTĘ NA UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU NA EGZAMINIE WSTĘPNYM!

• szybka powtórka najważniejszych zagadnień egzaminacyjnych
• 75 godzin zająć prowadzonych przez prawników praktyków
• specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe
• intensywne uporządkowanie wiedzy
• rozwiązywanie testów

FORMA ZAJĘĆ

Intensywne Repetytoria do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze obejmują zajęcia podzielone na bloki tematyczne i prowadzone będą w formie warsztatów – podczas zajęć warsztatowych zaprezentowany zostanie materiał będący przedmiotem egzaminów wstępnych oraz zostaną omówione najczęściej pojawiające się pytania testowe. Prowadzący poszczególne przedmioty będą kłaść nacisk na te instytucje, które łatwo da się „ubrać” w pytania testowe oraz zagadnienia budzące wątpliwości. 

Liczba godzin przeznaczonych na omawianie poszczególnych aktów prawnych związana jest z częstotliwością występowania pytań na egzaminie wstępnym na poszczególne aplikacje.

TERMINY ZAJĘĆ – WRZESIEŃ 2017

  • 8, 9 i 10 września
  • 15, 16 i 17 września
  • 22, 23 i 24 września

Zajęcia będą odbywały się w trybie zajęć weekendowych w piątki w godzinach popołudniowych między godzina 16.30 a 21.00, w soboty i niedziele między godz. 9.00 a godz. 17.00 i będą prowadzone przez uznanych praktyków wykonujących zawody prawnicze: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz pracowników naukowych Uczelni Łazarskiego.

Szczegółowy rozkład zajęć zostanie podany uczestnikom Repetytoriów po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy Repetytoriów do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze będą otrzymywać specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe na poszczególne bloki zajęć szkoleniowych, w tym: wykazy najważniejszych instytucji prawnych i artykułów z ustaw będących przedmiotem pytań, ćwiczenia testowe umożliwiające weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności oraz konspekty warsztatów.

Na zajęciach z poszczególnych bloków szkoleniowych uczestnicy Repetytoriów zobowiązani są posiadać akty prawne uwzględniające aktualny stan prawny.

Koszt uczestnictwa: 990 zł

Zapisy trwają do 4 września 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

O przyjęciu na Intensywne Repetytoria decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

adw. dr Ewelina Kragiel
Kierownik Intensywnych Repetytoriów przygotowujących do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
e-mail: aplikacje.prawnicze@lazarski.pl