Aktualności

III Kongres Sędziów Sądów Gospodarczych w Polsce. 3 marca 2016

17 lut
III Kongres Sędziów Sądów Gospodarczych w Polsce. 3 marca 2016

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zapraszają na wydarzenie, podczas którego w sędziowskim gronie, ale i wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców omówimy aktualne problemy, z którymi borykają się polskie sądy. 

Kiedy? 

 • 3 marca 2016 r.


Gdzie?

 • Aula 130, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa 


Program:

9:30-10:00 Otwarcie Kongresu i przywitanie gości

 • Sędzia Hanna Kaflak-Januszko
 • Sędzia dr Aneta Łazarska
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dr Mieczysław Błoński


Panel I 

10:00-12:30 „Funkcjonowanie sądów gospodarczych w praktyce – perspektywa sądów i przedsiębiorców”

 • prowadzenie: Sędzia Sądu Okręgowego Waldemar Żurek, Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa

1. SSO Wojciech Łukowski - Aktualne problemy sądownictwa gospodarczego – wybrane aspekty

2. SSR Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Usprawnienie funkcjonowania sądów gospodarczych – kierunki aktualnych zmian

3. SSO Dr Aneta Łazarska, Uczelnia Łazarskiego - Klauzula dobrych obyczajów w postępowaniu przed sądami gospodarczymi

4. Mec. Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego - Problematyka obrotu nieruchomościami z perspektywy przedsiębiorcy

5. Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej Ryszard Marcińczak – Bariery przedsiębiorcy w dostępie do sądu gospodarczego – z perspektywy biegłego sądowego

6. Prof. Stuart Cohn, University of Florida – Commercial Justice: Black Letter Law Meets Equity: The United States Experience

7. Barrister Ruairi O’Neill, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW – English civil procedure in commercial cases

Dyskusja 15 minut

12:30-12:45 Przerwa kawowa

Panel II

12:45-14:45  „Znaczenie mediacji i arbitrażu w rozstrzyganiu sporów gospodarczych”

 • Prowadzenie: Sędzia Sądu Okręgowego dr Aneta Łazarska, Uczelnia Łazarskiego

1. Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, Radca prawny Marek Furtek – Znaczeniei rola arbitrażu handlowego jako części systemu rozstrzygania sporów

2. Mec. Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – Klauzula porządku publicznego w kontroli orzeczenia arbitrażowego. Uwagi na marginesie orzecznictwa sądowego

3. Mec. Prof. dr hab. Andrzej Torbus - Znaczenie i rola mediacji w sporach gospodarczych

4. Dr hab. Ewa Gmurzyńska, Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW – Wpływ sądów na kierunki rozwoju mediacji – ujęcie porównawcze

5. Dr adw. Stephen Terrett, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW – An analysis of ADR in English law

Dyskusja 25 minut

14:45-15:15 Lunch

Panel III 

15:15-17:35 „Znaczenie sądów gospodarczych dla jednostki i państwa”

 • prowadzenie: Prof. dr hab. Marek Kolasiński, Uczelnia Łazarskiego

1. Mec. Piotr Zimmerman - Gospodarcze znaczenie zmian prawa restrukturyzacyjnego

2. SSO Dr Przemysław Feliga – Wpływ ostatnich zmian prawa restrukturyzacyjnego na sytuację przedsiębiorców

3. SSO Wiktor Piber – Jednolitość orzecznictwa sądowego w sprawach gospodarczych

4. Dr Pradeep Kumar, Prezydent Indo-European Fundation - Rola sądów gospodarczych i szybkiego rozpoznawania sporów gospodarczych w państwie

na wybranych przykładach

5. Philippe Chauvin, Szkoła Prawa Francuskiego i Europejskiego UW WPiA – Reforma sądów gospodarczych we Fran cji

6. Adw. Łukasz Krasoń Becker

17:35-17:50 Podsumowanie i dyskusja

 • Sędzia SO Dr Aneta Łazarska
 • Prof. dr hab. Marek Kolasiński

 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Kontakt: biuro@iustitia.pl

do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego