Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Aktualności / Studenci /

Programie Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Zapraszamy do udziału studentów i doktorantów studiujących w polskich uczelniach , którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z nauką, biznesem czy też administracją publiczną.

Cele Programu: 

  • przygotowanie uczestników do podejmowania wyzwań i odnalezienia własnej ścieżki dla realizacji celów zawodowych,
  • rozwijanie kompetencji interpersonalnych i budowanie postaw proaktywnych,
  • wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej, 
  • nawiązanie relacji i rozwinięcie sieci kontaktów.

 

więcej informacji:
http://topminds.pl/topminds/o-programie/