Publikacja: | Aktualności / Studenci /

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszamy studentów do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”.

Podjęta inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi, którzy mają za sobą doświadczenia w używaniu narkotyków. Kurs ma na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych, będących wynikiem używania substancji psychoaktywnych.

Kurs składa się z dwóch modułów. Pierwsza część to cztery indywidualne spotkania promujące zdrowy styl życia z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń Kursanta. Część drugą stanowi program redukcji stresu (MBSR) składający się z ośmiu spotkań grupowych raz w tygodniu oraz jednego 6-godzinnego treningu (dnia uważności) pod koniec kursu. Program wykorzystuje świeckie techniki medytacyjne w celu zwiększenia samoświadomości uczestników - zarówno jeśli chodzi o świadomość ciała, jak i emocji, a także roli myśli i przekonań w podejmowaniu codziennych decyzji oraz intensyfikacji stresu. Istotnym elementem procesu są samodzielne ćwiczenia uczestników w domu, które pozwalają stopniowo zmieniać nawykowe schematy myślenia i zachowania. Kurs został wzbogacony o możliwość konsultacji dla rodzin i bliskich uczestników.

Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a osoby prowadzące to doświadczone specjalistki w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz prowadzenia treningów opartych na uważności.

Więcej informacji na stronie: http://kurs8tygodni.info/