Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Aktualności /

Już 8 lutego 2017 roku odbędzie się V finałowa gala Metodyki Studiów i Badań. Przedmiot, to autorski pomysł wykładowców Uczelni Łazarskiego. Spotykają się na nim studenci wszystkich kierunków pierwszego roku i realizują wspólny projekt.

Metodyka studiów i badań ma na celu  przygotowanie studentów do pracy na studiach oraz zintegrowanie ich już na pierwszym roku. Poprzez działanie i wspólne przygotowywanie projektu, analizowanie zachowań własnych i innych członków zespołu, rywalizację między zespołami i współpracę wewnątrz, studenci uczą się jak efektywnie razem działać, jak  postępować w trudnych sytuacjach i  radzić sobie z innymi ludźmi. Uczą się także, w jaki sposób zdobytą wiedzę teoretyczną można wykorzystać w praktyce. Opracowują pomysły start-upów, które realnie mogą zaistnieć na rynku. Na zajęciach tworzą kanwy biznesowe, budżety i plany promocji swoich projektów. Po raz pierwszy w zeszłym roku do metodyki wprowadzono metody motywowania studentów oparte na grywalizacji – dzięki inicjatywie jednego z finalistów – Jarka Kosyry.

Wspólna praca kończy się Galą, podczas której prezentowane są najlepsze projekty. Autorzy najbardziej dopracowanych pomysłów na biznes mają możliwość zaprezentowania się przed większą publicznością. Oprócz koleżanek, kolegów i wykładowców na sali zasiadają również inwestorzy i doświadczeni biznesmeni. Finalnie wygrywają dwa projekty, jeden wybierany przez inwestorów, a drugi przez publiczność, ale wszyscy finaliści są zwycięzcami ponieważ zdobędą bezcenne umiejętności. W tym roku na Gali zasiądą reprezentanci wielu firm i instytucji.

Dr Anita Zarzycka, opiekun programu, mówi: Choć hasło „praca w grupie” może wydać się oklepane, okazuje się, że sprawia ona studentom pierwszego roku wiele trudności. Dzieje się tak głównie, dlatego, że  uczestnicy nie mają wpływu na dobór zespołu i muszą mierzyć się z zadaniami typowo menadżerskimi. Do nich należy między innymi motywowanie innych do pracy czy egzekwowanie jakości i terminowości zadań. Najważniejszą lekcją, jaką studenci wynoszą z metodyki jest zrozumienie, że w zespole każdy jest tak samo ważny i brak zaangażowania ze strony jednej osoby skutkował będzie gorszym wynikiem całej grupy.

Dzięki  metodyce studenci zawiązują przyjaźnie na lata. Niektórzy z nich stają się wspólnikami we własnych firmach.

Galę Metodyki studiów i badań wygrałem w zeszłym roku. Dzisiaj z całą pewnością mogę powiedzieć, że wygrałem podwójnie. Poznałem świetnych ludzi, z którymi razem studiuję i utrzymuję stały kontakt. Rywalizacja podczas zajęć i samej gali była zacięta. Jednak każdy z nas potrafił docenić przeciwnika. Mam pewność, że osoby, które uczestniczyły w przedmiocie nigdy nie zapomną nastroju, jaki towarzyszył burzy mózgów, gdy planowaliśmy wspólne cele. Jeśli miałbym możliwość realizowania przedmiotu po raz drugi z pewnością bym to zrobił – mówi Paweł Wielądek, student kierunku ekonomia.