Publikacja: | Centrum kształcenia podyplomowego /

II Festiwal rozwoju kariery na odbył się w minioną sobotę na Uczeni Łazarskiego.

Wydarzenie było okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji dotyczących zagadnień takich jak prawo, biznes i rozwój potencjału, które przeprowadzili wykładowcy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego. Był to także dzień interesujących spotkań i rozmów na temat budowania ścieżki swojej kariery, zarządzania swoim rozwojem oraz poszukiwania nowych kierunków dalszego kształcenia.

Dziękujemy, że byliście z nami!