This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Back to overviewPrawo nieruchomości

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Specjalizacja Prawo nieruchomości
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów Dzienne
Zaoczne
Rekrutacja na semestr wiosenny trwa

Rekrutacja na semestr wiosenny trwa

Zmieniasz uczelnię? Wznawiasz studia? Chcesz, żeby uczelnia uznała Twoje doświadczenie zawodowe?

Aplikuj online

Opis specjalizacji

Poznasz wszystkie narzędzia i procedury  obowiązujące w obrocie nieruchomościami, w tym procedurę wieczystoksięgową.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności umożliwiające przeprowadzenie wszechstronnej analizy stanu prawnego nieruchomości.

Zapoznasz się z prawem spółdzielczym, prawem o notariacie, odrębną własnością lokali, prawem podatkowym dotyczącym szeroko rozumianych nieruchomości,  egzekucją z nieruchomości, trybem nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, kompetencjami organów administracji publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Zdobyte na tej specjalizacji umiejętności w znacznym stopniu pokrywają się z materiałem wymaganym na egzaminach wstępnych na wszystkie aplikacje prawnicze, co jest dodatkowym walorem wybranego modułu.

Kariera

Po studiach na tej specjalizacji znajdziesz pracę w:

  • prywatnych firmach prawniczych,
  • rządowych i samorządowych jednostkach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,
  • biurach pośrednictwa obrotu nieruchomościami,
  • firmach deweloperskich.

Aktualności