prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

Profesor nauk ekonomicznych. Demograf. Rektor Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii, dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii. Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. Przewodnicząca Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji. Członek Komitetów Nauk Demograficznych oraz ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk. Była wykładowcą na kilku amerykańskich i europejskich uniwersytetach. W latach 1999-2000 stypendystka Fulbrighta na University of Pennsylvania. W latach 1996-1999 koordynator Polish Migration Project w School of Slavonic and East European Studies, University College London. Autorka pięciu monografii m.in. Poland’s Post-War Dynamic of Migration, Ashgate, Aldershot 2001, Powroty Polaków w okresie kryzysu. W pętli pułapki migracji, Warszawa, Scholar 2010 oraz Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Warszawa, Scholar, 2008. Współredaktor m. in. książek: The Challenge of East-West Migration for Poland (wraz z Keith Sword), Macmillan, London-New York 1999 oraz From Homogeneity to Multiculturalism: Minorities Old and New in Poland (wraz z F.E.I. Hamilton), UCL Press, London 2000. Autorka przeszło 70 prac naukowych o tematyce demograficznej i migracjach opublikowanych przez prestiżowych wydawców Polski, Wielkiej Brytanii i USA.

21 powodów by studiować w Łazarskim

21 powodów by studiować w Łazarskim

Płatne staże

Płatne staże dla studentów i absolwentów

Terminarz studiów

Terminarz studiów

Nasi goście i wykładowcy

Thomas Dodd

były ambasador Stanów Zjednoczonych

Jerzy Stępień

były prezes Trybunału Konstytucyjnego

Anne Corbett, Ph.D.

European Institute,
London School of Economics

Jan Krzysztof Bielecki

były Premier Rzeczpospolitej Polskiej

Prof. dr hab. Dariusz Rosati

były Minister Spraw Zagranicznych

Aleksander Kwaśniewski

były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Lech Wałęsa

były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Gen prof. Stanisław Koziej

szef BBN

Dr Jarosław Neneman

były Wiceminister Finansów

Haiyan Hua, Ed.D

Harvard Graduate School of Education

Prof. Elise S. Brezis

Bar-Ilan University,
Paris School of Economics

Prof. Josef Brada

Arizona State University

Prof. Gordon Stanley

University of Oxford

Prof. Alan J. DeYoung

University of Kentucky

Jan Truszczyński

Director-General for Education and Culture, European Commission

Prof. Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Test TOEIC

TOEIC - Test on-line

 

CKP

UNIWERSYTETY PARTNERSKIE I AKREDYTACJA

Skrypt gemius

Uczelnia Łazarskiego
Wszystkie prawa zastrzeżone
powered by Edito CMS