Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejKariera

Uczelnia Łazarskiego poszukuje kandydatów na stanowiska:

PROFESOR NADZWYCZAJNY

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Wymagania:

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Ne 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz powinien posiadać:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • dorobek i dorobek naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • biegłą znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • oświadczenie, że Uczelnia Łazarskiego będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku zatrudnienia,

Tryb zgłaszania kandydatur:

 • dokumenty papierowe w zaklejonej kopercie - z dopiskiem „Profesor nauk ekonomicznych” - należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój nr 205;
 • dokumenty elektroniczne - z dopiskiem w temacie wiadomości „Profesor nauk ekonomicznych” - należy wysłać na adres poczty elektronicznej: kadry@lazarski.edu.pl

Termin zgłoszeń: do 31 maja 2016 r.
Rozstrzygnięcie: do 15 czerwca 2016 r.
Planowane zatrudnienie: od 01 października 2016 r.
Dodatkowe informacje: tel. 22 543 54 70, e-mail: kadry@lazarski.edu.pl

PROFESOR ZWYCZAJNY

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Wymagania:

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Ne 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz powinien posiadać:

 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • doświadczenie i dorobek naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • biegłą znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • oświadczenie, że Uczelnia Łazarskiego będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku zatrudnienia,

Tryb zgłaszania kandydatur:

 • dokumenty papierowe w zaklejonej kopercie - z dopiskiem „Profesor nauk ekonomicznych” - należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój nr 205;
 • dokumenty elektroniczne - z dopiskiem w temacie wiadomości „Profesor nauk ekonomicznych” - należy wysłać na adres poczty elektronicznej: kadry@lazarski.edu.pl

Termin zgłoszeń: do 31 maja 2016 r.
Rozstrzygnięcie: do 15 czerwca 2016 r.
Planowane zatrudnienie: od 01 października 2016 r.
Dodatkowe informacje: tel. 22 543 54 70, e-mail: kadry@lazarski.edu.pl