This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Back to overviewFundacja Uczelni Łazarskiego

Powołaliśmy do życia fundację, by wszystkie prospołeczne działania, jakie podejmujemy, opierały się na długofalowym spojrzeniu i budowały trwałe zmiany w świecie.

Uczelnia powstała z głębokiego pragnienia, by oferować wysokiej jakości wykształcenie, a celem naszej fundacji jest udostępnienie go jak najszerzej. Chcemy, aby nasze wartości, czyli otwartość, dostępność wiedzy, jej praktyczność oraz zaangażowanie i współpraca z lokalną społecznością, znalazły konkretne realizacje.

Fundacja Uczelni Łazarskiego od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy. Niestety często brak środków finansowych utrudnia im dobrą edukację.

Zależy nam jednak, by rozwijali się i zyskiwali gruntowną wiedzę, szerokie kompetencje i umiejętności.

Jesteśmy dumni, że dzięki wsparciu darczyńców przyznaliśmy już stypendia w wysokości prawie 65 tys. złotych.

 Ich beneficjenci, nasi absolwenci, są dowodem, że przynosi to realne korzyści.

Prowadzimy działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej, czyli naszych sąsiadów z Mokotowa i Ursynowa, ale również całej Warszawy i województwa mazowieckiego. Chcemy, aby intelektualne zasoby Uczelni Łazarskiego były dostępne dla tych, którzy tego potrzebują. 

Fundacja Uczelni Łazarskiego została powołana aktem notarialnym w dniu 16 lutego 2010 r., a zmienionym w dniu 5 listopada 2010 r.
Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 15 grudnia 2010 r. Nr w KRS: 0000373132.

Status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 19 lipca 2013 r.

Dzięki temu możesz przekazać nam 1% swojego podatku.

Zarząd

W skład zarządu Fundacji wchodzą 4 osoby. Wszyscy pełnią swoje funkcje społecznie. W ich kompetencjach leży kierowanie Fundacją i realizacja jej celów statutowych, opracowanie rocznych plany i raportów działalności, zarządzanie majątkiem oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

  • prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska - Prezes Zarządu
  • Gracjan Sławomir Krupski - Wiceprezes Zarządu
  • Marian Wargacki - Wiceprezes Zarządu
  • Ewelina Agnieszka Milan - Sekretarz Zarządu

Wszyscy pełnią swoje funkcje społecznie.

Kontakt

Fundacja Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: fundacja@lazarski.edu.pl 

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A., Oddział 1 w Warszawie
66 1050 1025 1000 0023 5370 6811

KRS: 0000373132

REGON: 142746821

NIP: 5213590838

Aktualności