Koło zajmuje się prawem materialnym Unii Europejskiej,instytucjami Unii Europejskiej, prawem międzynarodowym publicznym w zakresie dotyczącym Unii Europejskiej.

Zadania:

Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej EuroLex zajmować się będzie działalnością naukową, badawczą i popularyzatorską z zakresu prawa UE i integracji europejskiej. W ramach koła będą działać dwie zasadnicze sekcje ? Prawa ustrojowego UE oraz Prawa materialnego UE. Przedmiotem działalności Sekcji Prawa ustrojowego UE będą zagadnienia dot. instytucji UE, źródeł prawa UE, systemu ochrony prawnej i praw podstawowych w UE. Przedmiotem działalności Sekcji Prawa materialnego  będą zagadnienia swobód i mechanizmów rynku wewnętrznego, prawa konkurencji i wybranych polityk UE. 

Opiekun naukowy:

dr Dominika Harasimiuk

Zarząd koła:

Przewodniczący: Maria Skurzyńska (marysia.skurzynska@gmail.com)

Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Dawid 

Sekretarz: Karolina Matyga (karolinamatyga@op.pl)

Spotkania:

co  tygodzień we środy o godz. 8:30, sala 273