Koło zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem, postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Zadania:

  • szeroko pojęte zagadnienia związane z prawem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia i propagowania praktycznej wiedzy z zakresu stosunków cywilno-prawnych opartej o wszystkie akty prawne regulujące gałąź prawa prywatnego

Koordynator:

  • mgr Przemysław Buczkowski

Zarząd koła:

  • Przewodniczący: Michał Borowski
  • Wiceprzewodnicząca: Anna Cieślik
  • Sekretarz: Aleksandra Górecka

Spotkania:

  • Spotkania odbywają się w uzgodnionych ze studentami terminach, co 2 tygodnie

Kontakt:

kolo.civilis@lazarski.pl

Strona www:

www.kolo-civilis.weebly.com