This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Back to overviewOficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Misją Oficyny Wydawniczej jest stworzenie dogodnej platformy komunikacyjnej dla pracowników Uczelni Łazarskiego i innych autorów poprzez publikowanie książek i czasopism wypełnionych aktualną problematyką naukową w nowatorskim ujęciu. Publikacje Oficyny włączają Uczelnię do procesów obiegu informacji w nauce, pełniąc też zadania marketingowe wobec Uczelni oraz kręgu jej intelektualnego oddziaływania.

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW, GŁOS I RECENZJI KSIĄŻEK

WYMAGANIA WOBEC NADSYŁANYCH TEKSTÓW

Oficyna Wydawnicza jest połączona z Biblioteką Uczelnianą.

W pracę Oficyny Wydawniczej zaangażowane są następujące osoby:

mgr Anna Pietrzak-Borowska (tel. 450, 390), sekretarz i redaktor
mgr Jakub Fornalczyk (tel. 390, 391), redaktor wersji internetowej
dr Henryk Hollender (tel. 392), redaktor naczelny

Kontakt e-mailowy z Oficyną Wydawniczą: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Teksty zgłaszane do kwartalnika "Ius Novum" prosimy wysyłać na adres iusnovum@lazarski.edu.pl

Dyżury sekretarza Oficyny Wydawniczej:
Wtorek: 9:00 - 10:30
Piątek: 9:00 - 10:30

W razie nieobecności sekretarza prosimy o kontakt z Biblioteką (sektor F)

Publikacje wydawane przez Oficynę Wydawniczą można kupić bezpośrednio w jej siedzibie bądź za pośrednictwem sklepu internetowego Domu Wydawniczego Elipsa lub księgarni internetowej Naukowa.pl.