Publikacja: | Aktualności / Nagrody /

Z dumą infomujemy, że prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego, otrzymała Nagrodę Honorową przyznaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda przyznana została w podziękowaniu za wsparcie działań Fundacji i realizacji jej celów statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru aktywności konferencyjnej i popularyzatorskiej na rzecz środowiska akademickiego.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas Gali Finałowej I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", podczas której Pani Rektor jako gość honorowy wygłosiła wykład adresowany do przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Serdecznie gratulujemy!

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego - powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój oświaty, nauki i sektora doradztwa zawodowego, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Edukacji Narodowej.