Aktualności / Konferencje / Wydarzenia /

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zapraszają na wydarzenie, podczas którego w sędziowskim gronie, ale i wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców omówimy aktualne problemy, z którymi borykają się polskie sądy.

Kiedy? 

  • 3 marca 2016 r.

Gdzie?

  • Aula 130, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa 

Program:

9:30-10:00 Otwarcie Kongresu i przywitanie gości

  • Sędzia Hanna Kaflak-Januszko
  • Sędzia dr Aneta Łazarska
  • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dr Mieczysław Błoński

Panel I 

10:00-12:30 "Funkcjonowanie sądów gospodarczych w praktyce - perspektywa sądów i przedsiębiorców"

  • prowadzenie: Sędzia Sądu Okręgowego Waldemar Żurek, Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa

1. SSO Wojciech Łukowski - Aktualne problemy sądownictwa gospodarczego - wybrane aspekty

2. SSR Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Usprawnienie funkcjonowania sądów gospodarczych - kierunki aktualnych zmian

3. SSO Dr Aneta Łazarska, Uczelnia Łazarskiego - Klauzula dobrych obyczajów w postępowaniu przed sądami gospodarczymi

4. Mec. Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelczyk, Uczelnia Łazarskiego - Problematyka obrotu nieruchomościami z perspektywy przedsiębiorcy

5. Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej Ryszard Marcińczak - Bariery przedsiębiorcy w dostępie do sądu gospodarczego - z perspektywy biegłego sądowego

6. Prof. Stuart Cohn, University of Florida - Commercial Justice: Black Letter Law Meets Equity: The United States Experience

7. Barrister Ruairi O`Neill, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW - English civil procedure in commercial cases

Dyskusja 15 minut

12:30-12:45 Przerwa kawowa

Panel II

12:45-14:45  "Znaczenie mediacji i arbitrażu w rozstrzyganiu sporów gospodarczych"

  • Prowadzenie: Sędzia Sądu Okręgowego dr Aneta Łazarska, Uczelnia Łazarskiego

1. Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, Radca prawny Marek Furtek - Znaczeniei rola arbitrażu handlowego jako części systemu rozstrzygania sporów

2. Mec. Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak - Klauzula porządku publicznego w kontroli orzeczenia arbitrażowego. Uwagi na marginesie orzecznictwa sądowego

3. Mec. Prof. dr hab. Andrzej Torbus - Znaczenie i rola mediacji w sporach gospodarczych

4. Dr hab. Ewa Gmurzyńska, Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW - Wpływ sądów na kierunki rozwoju mediacji - ujęcie porównawcze

5. Dr adw. Stephen Terrett, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW - An analysis of ADR in English law

Dyskusja 25 minut

14:45-15:15 Lunch

Panel III 

15:15-17:35 "Znaczenie sądów gospodarczych dla jednostki i państwa"

  • prowadzenie: Prof. dr hab. Marek Kolasiński, Uczelnia Łazarskiego

1. Mec. Piotr Zimmerman - Gospodarcze znaczenie zmian prawa restrukturyzacyjnego

2. SSO Dr Przemysław Feliga - Wpływ ostatnich zmian prawa restrukturyzacyjnego na sytuację przedsiębiorców

3. SSO Wiktor Piber - Jednolitość orzecznictwa sądowego w sprawach gospodarczych

4. Dr Pradeep Kumar, Prezydent Indo-European Fundation - Rola sądów gospodarczych i szybkiego rozpoznawania sporów gospodarczych w państwie

na wybranych przykładach

5. Philippe Chauvin, Szkoła Prawa Francuskiego i Europejskiego UW WPiA - Reforma sądów gospodarczych we Fran cji

6. Adw. Łukasz Krasoń Becker

17:35-17:50 Podsumowanie i dyskusja

  • Sędzia SO Dr Aneta Łazarska
  • Prof. dr hab. Marek Kolasiński

 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Kontakt: biuro@iustitia.pl